תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

תוכנית חילופים גרמנית-ישראלית למעורבות בתחום הספורט

בכל מקום בעולם משתתפים אנשים בפעילות ספורטיבית – ובאמצעות הספורט נפתח בפניהם מרחב למפגשים ולחילופים. לכן, מפגשי ספורט ממלאים תפקיד חשוב בתוכניות חילופים בינלאומיות, והדבר נכון גם בהקשר הגרמני-ישראלי. על רקע זה מציעים הארגונים ״צעירי הספורט הגרמני״ (Deutsche Sportjugend) ו״מכבי״ ישראל למשתתפים צעירים תוכנית מפגשים בין-תרבותית בתחומי החינוך, התרבות והספורט, המכשירה ומעודדת אותם להמשך מעורבות בספורט.

משתתפים
20 מאמנות ומאמנים, שופטות ושופטים ונציגות ונציגי נוער בגילאים 18 עד 26.

משך הפרויקט
01.05.17 – 31.08.17

תכני הפרויקט
איזה תפקיד ממלא הספורט ביחסי גרמניה-ישראל? כיצד הוא משפיע על התפתחויות חברתיות? אילו הזדמנויות הוא מאפשר בתחום היחסים הבינלאומיים? כיצד יכולים צעירות וצעירים לתרום למוסדות הספורט הלאומיים על ידי מעורבותם, ומה מניע אותם לכך? אלו הן השאלות שיידנו במסגרת שני ביקורי גומלין. בתוכנית נכללים פעילויות ספורט משותפות וכן סדנאות בנושא מעורבות בספורט, מוסדות ספורט וקידום הספורט ובנושא ההיסטוריה הגרמנית-ישראלית.

שיטות העבודה בפרויקט
הפרויקט ישובץ בשני אירועי ספורט גדולים – פסטיבל ההתעמלות הגרמני הבינלאומי (Das Internationale Deutsche Turnfest) בברלין והמכביאדה בתל-אביב – ויאפשר למשתתפות ולמשתתפים להכיר זה את זה ולדון זה עם זה באמצעות תחומי עניין משותפים. המפגש בישראל יתקיים חודש אחד בלבד אחרי תחילת הפרויקט בגרמניה. כך יצרו החוויות האישיות רושם עז של יחסי גרמניה-ישראל בהווה.  

מטרות הפרויקט
מטרתן המרכזית של הסדנאות ושל העבודה הבילטרלית המשותפת היא לקדם את התפתחותם של צעירות וצעירים שיפעלו – גם במסגרת המעורבות שלהם בתחום הספורט – למען חברה פתוחה ופלורליסטית המעודדת השתלבות. מטרת המפגש עם המשתתפים מהארץ האחרת היא לעורר התלהבות ורצון למעורבות בתחום הספורט ובמיוחד לעבודה בינלאומית עם בני נוער בתחום הספורט. הכשרת דור העתיד תדאג לשמר עניין ער בתוכניות חילופים גרמניות-ישראליות בתחום הספורט ותאפשר למשתתפות ולמשתתפים ליזום בעצמם פרויקטים כאלה.
משתפים פעולה
ארגון ״צעירי הספורט הגרמנים״ השייך לאיחוד הספורט האולימפי הגרמני ע״ר – Deutsche Sportjugend im DOSB e.V
מכבי ישראל