תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

אינטרסקס – תמיכה – מודעות

בני-אדם אינטרסקסואליים הם אינדיבידואלים שסימני המין בהולדתם אינם בבירור זכריים או נקביים. מורכבות הגורמים הגנטיים, ההורמונליים והאנטומיים הממלאים כאן תפקיד, והנוהג המקובל-עדיין ״לסווג״ את האנשים הללו במהירות האפשרית למין כלשהו, יוצרים חוסר הבנה וקונפליקטים רבים בין הורים לתינוקות אינטרסקואליים, ילדים ומבוגרים אינטרסקסואליים ובין הרופאות והרופאים, הפסיכולוגיות והפסיכולוגים והעובדות והעובדים הסוציאליים המטפלים בהם. מטרת הפרויקט היא לחדד את המודעות לצרכיהם של בני-אדם אינטרסקסואליים ולשפר את שיתוף הפעולה בין כל הצדדים הנוגעים בדבר.

משתתפות ומשתתפים
20 פסיכולוגיות ופסיכולוגים רפואיים ועובדות ועובדים סוציאליים
אינטרסקסואלים ובני משפחותיהם

תכני הפרויקט
מרבית הפסיכולוגיות והפסיכולוגים וכמוהם עובדות ועובדים סוציאליים יודעים מעט על אינטרסקסואליות. לכן גם כיום הדיאלוג עם אנשים אינטרסקסואליים ועליהם יכול להיות רווי בבושה, טאבואיזציה והסתרה. משום כך מפגיש הפרויקט מטפלות ומטפלים מתחום הרפואה עם מומחות ומומחים לאינטרסקסואליות וכן עם ילדים ומבוגרים אינטרסקסואלים. כך נוצרים חילופי מידע על החוויות של בני-אדם אינטרסקסואליים, על הקונפליקטים הפסיכולוגיים שעליהם להתמודד עמם, על שיטות הטיפול הקיימות ועל הדרכים הטובות ביותר לתמוך באינטרסקסואלים ובבני משפחותיהם.  

שיטות העבודה בפרויקט
משך הפרויקט הוא שנה וחצי, והוא מבוסס על שתי סדנאות בהמבורג ובירושלים. בפגישה הראשונה המטרה היא להכיר את המרכיבים הרפואיים והחברתיים המשפיעים על חייהם של בני-אדם אינטרסקסואליים, ולדון עם מומחות ומומחים ועם אינטרסקסואלים. במסגרת הפגישה השנייה יציגו המשתתפות והמשתתפים את שיטות הטיפול ואת אופני הייעוץ שפותחו בקבוצות קטנות בזמן שבין הפגישות.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט היא לפתח קווים מנחים לפעולה, אשר יאפשרו לעובדות ולעובדים במוסדות רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים לשפר את גישתם לצרכיהם של אינטרסקסואלים ובני משפחותיהם. המטרה הקונקרטית היא ליצור קבלה וסובלנות, להעמיק את הידע בנוגע לאינטרסקסואליות ולפתח שיטות פסיכו-סוציאליות. מלבד זאת אמורות תוצאות הפרויקט להיות מפורסמות ולהימסר לאוניברסיטאות, מכוני מחקר ולחוגים מקצועיים רלוונטיים.
משתפים פעולה
עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית, ירושלים
המכון לחקר המיניות ולפסיכיאטריה משפטית, המבורג