מורות ומורים מקצועיים בדרך

‫‫כחלק מהרשת 'בתי ספר ללא גזענות – בתי ספר עם אומץ', חותרים המורות והמורים מהמכללה להכשרה מקצועית 'אלפרד-מולר-ארמאק' בקלן לחינוך לכבוד ולהערכה הדדיים ולסובלנות. פרוייקט חילופי הנוער 'מורות ומורים מקצועיים בדרך' מקדם התמודדות עמוקה עם המימדים ההיסטוריים, הסוציו-תרבותיים והדתיים של חברה הטרוגנית. באמצעות מפגשים בין תלמידים ותלמידות יהודים-ישראלים וערבים-ישראלים, תוך צבירת חוויות משותפת, מבקש הפרויקט לתרום לייסודו של דיאלוג המבוסס על כבוד הדדי והכרה.‬

‫התלמידים המשתתפים, שרבים מהם מגיעים מרקע של הגירה, לומדים במסגרת משולבת. ההכשרה המקצועית, המתמקדת בלוגיסטיקה, משלבת עבודה במפעלים ובארגונים גדולים ובינלאומיים. העבודה בסביבה מגוונת מבחינה תרבותית ודתית מאפשרת חשיפה לשגרה ויצירה של קשרים. במסגרת האישית והמשפחתית, כמו גם במסגרת בית הספר או המפעל, מתפקדים התלמידים כמפיצי ידע.‬

‫על מנת לקדם כישורים בין-תרבותיים ובין-דתיים, נרקמת שותפות עם בית ספר בתל אביב, ומתוכננת נסיעה בת עשרה ימים לקלן עבור תלמידות ותלמידים ערבים ויהודים. הצפי הוא שבראשית שנת 2012 ייערך ביקור גומלין של תלמידות ותלמידים גרמנים בישראל. בביקור זה יושם דגש על גיוון מאוזן בהרכב הקבוצות, בעיקר מבחינת מוצא ורקע דתי. לקראת החילופין יערכו לשם כך סמינריוני הכנה לצוות.‬

‫בין התאריכים 20-28 במאי 2010 נערך בישראל ביקור הכנה למורים הלוקחים חלק בפרוייקט. מטרת הנסיעה הייתה לפתח ולחזק את המגעים שהחלו בהתכתבות, ולהכיר באופן אישי את בתי הספר המשתתפים בפרוייקט. בנוסף, יכולנו לנצל הנסיעה זו להכרת הרבגוניות הדתית והתרבותית בישראל ולבדוק את היצע הערים הרלוונטיות לפרויקט והמבחר הקיים בהן, במטרה להכין ולבנות את תכנית ביקורי החילופין המתגבשת.‬

‫אשת הקשר שלנו עד היום מישראל הינה הגברת גבי קנול, שלה ניסיון רב שנים בנושא חילופי נוער ישראלים-ערבים ויהודים-גרמנים ולכן יצרה עבורנו קשר עם שני בתי-ספר בישראל בנתניה ובתל- אביב.‬

‫גברת ד"ר פלדמן, סגנית מנהלת בית הספר המיועד בתל –אביב, הגיעה אלינו לביקור גומלין קצר כדי להכיר מקרוב את הנתונים המקומיים ואת התלמידים שלנו.‬