תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת
תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

שיקום תעסוקתי – תוכנית חילופים בין-תרבותית

אינטגרציה סוציאלית של כל בני האדם היא אחד האתגרים החברתיים המרכזיים, ויש לה חשיבות גדולה גם בישראל וגם בגרמניה. לפתרונות תעסוקתיים המאפשרים לבני אדם עם נכות נפשית לקחת חלק בשוק העבודה יש השפעות חיוביות להפליא לא רק עליהם עצמם, אלא גם על החברה המשלבת אותם בתוכה וזוכה כך בשותפה או שותף פרודוקטיביים.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
14 מקבלות ומקבלי שירות ועובדות ועובדים ממוסדות לשיקום תעסוקתי

תכני הפרויקט
אלו מודלים תיאורטיים ומעשיים משמשים בתחום השיקום התעסוקתי במטרה לתמוך בשילובם של בני אדם עם נכויות נפשיות בשוק העבודה? אלו גישות חדשניות קיימות בתחום הזה? כיצד אפשר לשפר את מתן השירותים לבני אדם עם נכות נפשית? וכיצד יכולים הם עצמם להביא לשינויים במערכת השירותים ולהיות חלק מתהליכי קבלת ההחלטות? בשאלות אלו ורבות אחרות ידונו במסגרת תוכנית החילופים הבין-תרבותית עובדות ועובדי סדנאות עם נכויות נפשיות וכן נשות ואנשי צוות משני ארגונים – אחד מישראל ואחד מגרמניה.

שיטות העבודה בפרויקט
הפרויקט מאפשר דיון בין נשות ואנשי מקצוע לעובדות ועובדי סדנאות, ובו יכירו המשתתפות והמשתתפים את הגישה של הארגונים משתפי הפעולה, יעלו הצעות לשיפורים ויאתרו פרקטיקות רלוונטיות לשתי התרבויות והחברות.

בעת הביקור ילמדו המשתתפות והמשתתפים להכיר כמה תחומים חדשים ומעוררי השראה במסגרת השיקום התעסוקתי, ישתתפו ביחידות לימוד ובסמינרים וישמעו סיפורי הצלחה, על מנת להעלות רעיונות חדשים לשיפור הארגונים שלהם.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט היא לשפר את שיתופם של בני אדם עם נכות נפשית בתהליכי קבלת ההחלטות בתוך הארגונים הסוציאליים שבשירותיהם הם משתמשים, על מנת להתאים את השירותים האלה בצורה הטובה ביותר לצרכים שלהם. הפרויקט מבקש לחזק את בני האדם האלה, להגביר את תחושת הערך העצמי שלהם ולאפשר להם לעצב בעצמם את עתידם.

לשם כך תתקיים הערכה משותפת של הניסיון המקיף של שני הארגונים, על מנת ליצור שיטות עבודה מומלצות. באמצעות הפרויקט הזה מקדמים שני הארגונים את מעורבותם של בני אדם עם נכות נפשית ומעודדים אותם להיות פעילים יותר ועצמאיים יותר במימוש תוכנית השיקום האישית שלהם.
שיתוף פעולה
Shekulo Tov
gpe, Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen