סמינר פוסט דוקטורט ישראלי-גרמני בהסטוריה יהודית-גרמנית

‫מפגש של 14 חוקרות וחוקרים צעירים ממכון ליאו בק בירושלים ומקבוצת העבודה המחקרית של מכון ליאו בק בגרמניה הינו מטבעו עשיר בתוכן ורחב בהיקפו. את התכנית פותח סמינר ראשון המתקיים בברלין, בו מציגים המשתתפים את הפרוייקטים שלהם. במהלך ששת החודשים שלאחריו מתנהלים חילופין אינטנסיביים עבור כל אחת מהמשימות המחקריות ולבסוף יערך סמינר משלים בירושלים, בו יוצגו הגרסאות השונות ותוצאות המחקרים. מה שעל פניו מצטייר כתהליך ליניארי הינו למעשה עבודה מורכבת ומרובדת, שכן מעבר לעיסוק האקדמי בשאלות המחקר, במתודות ובליבון חילוקי דעות, מתמודדים המשתתפים גם עם תהליך היכרות מקיף של המסורת המחקרית והאקדמית של הצד השני. בהקשר הזה מתקיימים חילופין בין עמיתות ועמיתים בעלי שם בתחומים האקדמיים השונים, כמו גם ביקורים משותפים במוזיאונים ובאתרי הנצחה הרלוונטים לנושאים שעל הפרק. אלה מהווים חלק מהסמינרים המשותפים. כתוצאה נרקמות בין גרמניה וישראל רשתות קשר אקדמאיות חדשות אשר יהוו תרומה חשובה להרחבת הידע האקדמי בתחום המחקר של ההסטוריה היהודית-גרמנית. פרויקט המחקר שיבחר אף יפורסם לבסוף בכתבי עת מדעיים בגרמניה ובישראל. כך מתגבשות המשכויות, גם עבור המשתתפים, כמו גם בתוככי הדיון האקדמי בגרמניה ובישראל. ‬

מכון לאו בק הירושלמי, בשיתוף פעולה עם קבוצת העבודה המחקרית של מכון ליאו בק הגרמני, מעניק ל-14 פוסט-דוקטורנטיות ו-דוקטורנטים את האפשרות להציג את פרויקטי המחקר שלהם ולפתח סביבם דיונים אינטנסיביים. הפרויקט מתקיים במסגרת 'סמינר פוסט דוקטורט ישראלי-גרמני בהסטוריה יהודית-גרמנית'. הפרויקט מתקיים בין יולי 2012 לפברואר 2013 וכולל שתי סדנאות בנות חמישה ימים בישראל ובגרמניה, כמו גם שלב חילופין אקדמיים בן שישה חודשים ומסגרת מוסכמת לנושא התוכנית.