תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

קוויר בישראל – צורות חיים ומשפחה אלטרנטיביות

מצעד הגאווה המתקיים מדי שנה בשנה בתל אביב כבר נהפך מזמן לאירוע בינלאומי הנודע מעבר לגבולות ישראל. ואולם מאחורי התמונות הצבעוניות נמצאת מהפכה חברתית-פוליטית: שוויון הזכויות המתקדם של הומוסקסואלים, המייחד את ישראל לא רק במזרח התיכון אלא מציב אותה גם בחוד החנית של החברות המערביות. הפרויקט הזה והספר שיבוא בעקבותיו עוסקים במגוון רחב של נושאים הקשורים למעמדם של להטבא״קים בישראל ומבקשים להיות נקודת פתיחה לדיאלוג בין פעילות ופעילים מגרמניה ומישראל.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
10 פעילות ופעילים מארגוני להטבא״קים שונים בגרמניה ובישראל

תכני הפרויקט
מה מצב הזכויות של להטבא״קים בישראל? אילו צורות חיים ומשפחה נעשות מקובלות? במסגרת הפרויקט יועלו ויידונו שאלות, שהן בעלות רלוונטיות חברתית-פוליטית גבוהה גם בגרמניה. בייחוד יעסוק הפרויקט בנושאים הבאים: מודלים אלטרנטיביים של הורות ומשפחה, הומוסקסואליות ודת, להטבא״קים בצבא וזכויות להטבא״קים במזרח התיכון.

שיטות העבודה בפרויקט
עיתונאית מגרמניה וצלם מישראל עובדים בצוותא על ספר בגרמנית ובאנגלית, אשר יאפשר לקהל רחב גישה לנושא שעד כה לא זכה לתשומת לב רבה. בישראל ירואיינו פעילות ופעילים שנבחרו להציג את הפרויקטים שלהם. הספר המגוון שייווצר יכלול מאמרים וצילומים, ויציג הן מבט-על מקיף והן מבט ממוקד על יוזמות נבחרות.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט היא להאיר נושא חברתי-פוליטי שעד כה הייתה לו ברשת כמעט אך ורק נוכחות באמצעות תמונות מסיבה. הרעיון הוא לפרסם ספר שיוכל לקרב את התוצאות לפעילות ולפעילים, לאקטיביסטיות ולאקטיביסטים בגרמניה. כך יוכלו להיווצר גם שיתופי פעולה בין פעילות ופעילים משתי הארצות.
משתפים פעולה
בית דבורה ע״ר ברלין
הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות

הוצאת הספרים ״הנטריך את הנטריך״ ברלין