כנס ערים תאומות גרמניה-ישראל: 'ערים אחת לשניה - מובילים ליוזמה ופיתוח מקומי'

ששה נאומים, שישה דיוני שולחן עגול ומשתתפים מלמעלה מ-150 ערים תאומות בגרמניה ובישראל. הכנס 'ערים אחת לשניה - מובילים ליוזמה ופיתוח מקומי' מפגיש נשות ואנשי מפתח מתחומי המנהל והפוליטיקה המקומיים. המטרה ברורה: העמקה קונקרטית ומובנית של היחסים בין ערים גרמניות וישראליות תאומות. כיצד ניתן לייצר את המרחב המתאים לכך? כיצד ניתן לפרק דעות קדומות הדדיות? וכיצד ניתן לעורר את הענין בעיר התאומה ולחזק אותו גם ברמת מקבלות ומקבלי ההחלטות? אך לפני הכל: מהם התכנים המחברים בין ערים וקהילות ומה מעסיק את האנשים ביום יום? מושגי המפתח אשר על סדר היום של הכנס הינם בין השאר, רב תרבותיות, גיוון חברתי, ערים ירוקות ותפקידה של מנהיגות מקומית בקהילה. אלה הן הדמויות אשר ישפיעו על עיצובה של ההתפתחות העירונית - כלכלית, פוליטית, חברתית ותרבותית.

כאן משתלבת קרן פורום העתיד בתמונה: כתומכת בדיון השולחן העגול בנושא 'העצמת העיר באמצעות הצעירים' היא מבקשת להשפיע רעיונית ותכנית ובו זמנית להציג את עצמה כשותפה בתהליכי הפיתוח העתידיים בתחום. מעורבות זו ממנפת נסיון עתיר ורב ערך של הקרן בשיתופי פעולה עם אנשי מפתח ועם מוסדות בשתי הארצות, כמו גם בתפקידה כמוסד מקדם התומך בפרויקטים בהם שיתוף הפעולה מתקיים בעיקר בין נשות ואנשי מקצוע צעירים ודמויות מפתח מקרב המנהיגות הצעירה. אל קבוצת יעד זו מכוון גם הכנס וסיומו מסמן בו זמנית התחלה של עבודה על פרויקטים קונקרטיים, תוך שותפות מעמיקה בין הנהגה צעירה מישראל ומגרמניה. בהתאם לכך, סוכם כבר בסיומם של ימי העיון על תכנון פרויקט פיילוט ועל פגישת עבודה ראשונה, אשר תתקיים ב-2013.

כנס ערים תאומות גרמניה-ישראל מאורגן על ידי איחוד הרשויות המקומיות. הכנס יתקיים בתאריכים 11-13 בנובמבר, 2012  ומשתתפים בו ראשי ערים, כמו גם חברות וחברי הנהלה מלמעלה מ-51 ערים תאומות בגרמניה ו-110 ערים תאומות בישראל. את ליבת הכנס מרכיבים שישה דיונים רבי משתתפים, המתמקדים בהעמקת שיתוף הפעולה בתחומים החברתיים השונים, בהם: תרבות, כלכלה, רב-תרבותיות ונוער. מטרתם של סבבי הדיונים הללו הינה יצירת תנאים ומרחב לפרויקט פיילוט של ברית ערים המשלב הנהגה צעירה גרמנית-ישראלית.