תחום פעילות 2: חדשנות וטכנולוגיה

לגלות תרבות בנייה ישראלית-גרמנית

עידן המודרניות בתולדות הבנייה משתקף בבירור בנוף הרחובות של ברלין ושל תל אביב. תולדות הארכיטקטורה בשתי הערים שזורות זו בזו זה למעלה מ-80 שנה. לכן העיסוק בהיבט הזה של ההיסטוריה הגרמנית-ישראלית הוא הזדמנות מצוינת לאפשר לצעירות וצעירים מבט אל התרבות של הארץ האחרת.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
8 שוליות אומנים
4 בעלות ובעלי מלאכה אומנים.

תכני הפרויקט
במוקד הפרויקט עומדות תולדות הארכיטקטורה המודרנית בגרמניה ובישראל. הפרויקט מפגיש בעלות ובעלי מלאכה צעירות וצעירים משתי הארצות על מנת לבצע ביחד עבודות רסטורציה של מבנים היסטוריים. באמצעות המקצוע שלמדו, מגלים המשתתפות והמשתתפים דמיון והבדלים ומנתחים הקשרים חברתיים. במרכז הדיונים עומדת השאלה, כיצד אפשר לשמר בצורה בת קיימא סמלים של תרבות הבנייה ההיסטורית – ואיזו חשיבות יש לארכיטקטורה ההיסטורית בשביל ההווה שלנו.

שיטות העבודה בפרויקט
משתתפות ומשתתפי הפרויקט נפגשים ל-10 ימי עבודה, ראשית בתל אביב ואחר כך בברלין. בסדנאות מקצועיות-מעשיות הם רוכשים מיומנויות וידע בתחום הרסטורציה המקצועית של מבנים היסטוריים. תהליכי העבודה ותוצאותיה יתועדו בבלוג ובספר הדרכה על מנת לשמש קו מנחה לרסטורציות עתידיות ותמריץ לחילופי ידע בילטרליים נוספים.

מטרות הפרויקט
מלבד העמקתן של מיומניות מקצועיות, צבירת ניסיון מעשי ולמידת כישורים בין-תרבותיים, מטרתו של הפרויקט היא – בהתבסס על הלימוד והעבודה המשותפת – לעורר תהליכי מחשבה אינטנסיביים ולעודד את המשתתפות והמשתתפים להרהר בחשיבותן של היווצרות, השתנות וקיימוּת. מלבד זאת תינתן להם האפשרות לפתח רעיונות משל עצמם, שמהם עשויות להתפתח יוזמות עתידיות משותפות.
משתפים פעולה
לשכת האומנים, ברלין
מרכז העיר הלבנה, תל אביב