קידום תרבות דמוקרטית באמצעות החינוך

כיצד מתבטא החינוך לדמוקרטיה בגרמניה ובישראל ואילו דוגמאות קונקרטיות ניתן למצוא לכך? סטודנטים מהמכון לחינוך דמוקרטי בתל אביב ומהחוג למדעי החינוך באוניברסיטת מרטין לותר בהאלה שבגרמניה מתמודדים עם שאלה זו לא רק ברמה התיאורטית, אלא עורכים בפועל השוואה בין החינוך לדמוקרטיה במערכת בתי הספר הממלכתיים בישראל לזו שבמערכת החינוך הכללי בגרמניה. היכן קיימים מאפיינים משותפים והיכן קיימים הבדלים? וכיצד יכול כל צד להרוויח מהחידושים עליהם למד ממערכת החינוך של הצד השני? שאלות אלה ליוו את ביקורם בישראל של המחנכות והמחנכים הצעירים מגרמניה כבר מראשיתו והן מובילות לגיבוש פרספקטיבות חדשות על שדות ההתמחות העתידיים במהלך ביקור הגומלין בגרמניה. להקשרים השונים של הביקור תורמים, בין השאר, ביקורים בבתי ספר בהאלה, יינה וברלין, סדנאות מקצועיות, דיונים בנושאים אקטואליים כקונפליקט הישראלי פלסטיני ויחסי מזרח-מערב בגרמניה, שיחות עם מורים ומנחים וכן ביקורים באתרי הנצחה ומקומות בעלי משמעות הסטורית או חברתית. בתוך כך משווים המשתתפים בין שתי מערכות חינוך והשכלה וגם בין שתי חברות אזרחיות ועומדים על השווה והשונה בניהם. בד בבד ותוך כדי הפעילות המשותפת מתגבשים גם נקודות חיבור וקשרים אישיים אשר ישמשו אותם כמקדמים לעתיד של ערכים דמוקרטיים.

הפרויקט 'קידום תרבות דמוקרטית באמצעות החינוך' מפגיש בין סטודנטיות וסטודנטים של המכון לחינוך דמוקרטי בתל אביב ושל החוג למדעי החינוך באוניברסיטת מרטין לותר בהאלה, גרמניה. התכנית כוללת בין היתר, סדנאות ודיונים וביקורים בבתי ספר שונים בהאלה, יינה וברלין. הפרויקט מתקיים בין ה-9 באפריל וה-31 במאי, 2012.