תחום פעילות 2: חדשנות וטכנולוגיה

עיצוב המחר // Über Morgen

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
מרצות ומרצים בכנסים re:publica בברלין ואוטופיה בתל אביב
מבקרות ומבקרי הכנסים

תכני הפרויקט
מדע בדיוני ופנטזיה נדמים כרחוקים מהמציאות ומן ההווה. למרות זאת ניתן למצוא ביצירות ספרותיות מהז'אנרים הללו אמירות חברתיות, המלמדות רבות על המציאות הנוכחית שלנו ועל הפחדים ועל התקוות שלנו. כיצד היינו מאחלים לעצמינו את העולם של מחר? ואילו תפקידים יכולה הדיגיטליזציה של עולמינו למלא בהתמודדות עם אתגרים חברתיים?

שאלות אלו מתארות מהותית את הצומת המחבר את ספקטרום הנושאים של כנס re:publica בברלין ואת אלה של פסטיבל הפנטזיה 'אוטופיה' בתל אביב גם יחד. הפרויקט נועד לעצב אוטופיה חברתית בעידן של טרנספורמציה דיגיטלית, ולחקור הכיצד דמוקרטיה, אינטגרציה וחיים משותפים עשויים להיראות בעתיד.

שיטות העבודה בפרויקט
את בסיס הפרויקט מרכיבות הרצאות שיעבירו משתתפות ומשתתפים ישראלים בכנס בברלין ושל עמיתותיהם ועמיתיהם הגרמנים בפסטיבל התלאביבי. במקביל הם מפתחים סדנאות בהן יעשה שימוש בשיטות של מדע בדיוני כנקודת מוצא להתמודדות של החברה האזרחית עם השאלה, באיזה עולם ובאיזו מין מדינה אנו רוצים לחיות.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט הנה קירוב הגישות הללו לקהל הרחב. את זאת יעשה באמצעות שילוב משתתפות ומשתתפי הכנסים בסדנאות, כמו גם על ידי פרסום דיגיטלי של החומרים שפותחו. בכך ניתנת לקהילות בשתי המדינות ההזדמנות ליצור בניהן קשרים, לערוך חילופין והמשתתפות והמשתתפים יומרצו לחשוב על נושאים חברתיים עם המבט אל העתיד.
משתפים פעולה
האגודה הישראלית לפנטזיה ומדע בדיונים, תל אביב/פסטיבל אוטופיה
כנס re:publica בברלין