‫ברלין פוגשת את חיפה פלוס‬

‫עבודה סוציאלית ופדגוגית ביקורתית בונות את ליבת הפרויקט 'ברלין פוגשת את חיפה פלוס', המתקיים במסגרת העבודה המשותפת בין בית הספר 'אליס סלומון' ובית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה. מילות מפתח כמו "אשמה", "אחריות" או "הדרה", כמו גם "צדק", "הגירה" או "אפליה", משחקות תפקיד חשוב בבחינה של השפעת הפוליטיקה של הזיכרון הציבורי על היחיד ועל החברה ואת השפעותיו של תהליך ההגירה על זיכרון זה ע"י 30 סטודנטים בקרוב מגרמניה ומישראל. הרכב הקבוצות המשותפות נבחר מתוך כוונה לאפשר הטרוגניות ולהביא לראייה רב-ממדית. שתי פרופסוריות, אחת מכל אוניברסיטה, מלוות אותן במהלך הסמינרים והמפגשים. היעדים שהוצבו לפרויקט גבוהים: לצד הקמת רשת משותפת של עבודה סוציאלית ביקורתית, מונחים במהלכו יסודות עבור פרויקט מחקר פדגוגי על ההשלכות של אלימות היסטורית. היבט זה מהווה דגש בפני עצמו לצד הדגשים המתמקדים בהתמודדות עם קשיים והזדמנויות בחברת הגירה. דגשים אלה קיימים בתכנית החילופין מזה שנים רבות והתורמים להמשכיותה.‬

'ברלין פוגשת את חיפה פלוס' הנו פרויקט של בית הספר 'אליס סלומון' בברלין / האוניברסיטה למדע יישומי בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה, שהתקיים בין יוני וספטמבר 2011 . בפרויקט נפגשים בחיפה ובברלין בסך הכל 27 סטודנטים, מדריך ומדריכה פדגוגיים מכל מדינה, כמו גם פרופסורית אחת מכל אוניברסיטה. מסגרת הפרויקט מורכבת מסמינר הכנה בראשיתו ומסמינר סיכום בסיומו.‬