תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

ההגנה הבינלאומית על הילד - פרשנות, הקשרים ושיפורים

ילדים הנם העתיד. כיצד נשמרות זכויותיהם בגרמניה ובישראל, ואיזה תפקיד ממלאים הארגונים להגנת הילד בשתי המדינות? אילו משאבים מביאים הצעירות והצעירים בחברה עימם ומהם הסיכונים אליהם הם נחשפים? עם סוגיות אלה מתמודדות משתתפות ומשתתפי הפרויקט תוך כדי התמחות בתחום זכויות הילד.


משתתפות ומשתתפי הפרויקט

32 סטודנטיות וסטודנטים לחינוך ולעבודה סוציאלית

תכני הפרויקט
אופני ההתנהלות עם ילדים מספקים השתקפות של חברה: אילו אפשרויות היא פותחת בפני ילדיה, גם כאלה הפונות אל מעבר לגבולות החברתיים והתרבותיים? כיצד היא נערכת כדי למניעה של סיכונים האורבים להם?  בעיסוק בתכנים אלה מבקשים הסטודנטיות והסטודנטים המשתתפים בפרויקט להביא להכרה, שההגנה על הילד אמורה להוות בראש ובראשונה משימה בינלאומית. הסיורים הלימודיים שיערכו במוסדות חינוך יספקו בנוסף גם הצצה לפרקטיקה החינוכית בשתי המדינות.
 
שיטות העבודה בפרויקט
לאחר הכנה תאורטית אינטנסיבית באמצעות סדנאות ודיוני וידאו בגרמניה ובישראל, יערכו שני ביקורים הדדים במרכזי הפרויקט באוניברסיטאות. הסיורים הלימודיים במוסדות חינוך מספקים במהלך הביקורים הצצה לפרקטיקה החינוכית בשתי המדינות. במהלך הביקורים תיושם שיטת ה-peer education, שבמסגרתה מאמנים צעירות וצעירים האחד את השני, והיא מאפשרת לסטודנטיות ולסטודנטים לשאוב תובנות חדשות מהעבודה המעשית ולפתח כיוונים חדשים בשיח המקצועי.

מטרות הפרויקט
משתתפות ומשתתפי הפרויקט יחברו במשותף חוברת מקצועית באנגלית בנושאים ההגנה על הילד וזכויות הילד, אשר אמורה לעודד תרבות דיון חוצה גבולות. בנוסף מציע הפרויקט לסטודנטים ולסטודנטיות את האפשרות להעמיק את הידע המקצועי שלהם ולהרחיב רשתות קשרים במהלך תקופת הפרויקט ואף מעבר אליה.
משתפים פעולה

אוניברסיטת גטה בפרנקפורט מיין
האוניברסיטה העברית בירושלים