שיתוף פעולה בין סטודנטים

במפגש בין 15 סטודנטיות וסטודנטים ממכללת אורנים קרית טבעון שהתקיים בבוכום עם מספר דומה של תלמידי מכללה גרמנים מהמכללה האוונגליסטית אר.ווה.אל, נסוב הדיון סביב שאלות מהותיות: על ידי מי נכתבת ההסטוריה בגרמניה? כיצד וכנגד מי? אילו תפקידים משחקות בתהליך הקבוצות השונות של מהגרות ומהגרים? ומה המשמעות של גיוון תרבותי על רקע זה? בתוך כך נרקמת מסגרת עבודה פנימית, המובילה באמצעות סמינרים והרצאות לנושאים של זהות, הסטוריה ורב תרבותיות, במישור התאורטי כמו גם במישור הממשי. הפעילות משולבת בביקורים משותפים בבתי ספר, מוסדות סוציאליים ושיקום ובמרכזים קהילתיים.‬

‫ביקור הגומלין בישראל התגבש סביב דגשים משלו. יעדם של המארחים מגרמניה הינה קרית טבעון בצפון ישראל, איזור המאופיין במיוחד בהגירה וברב תרבותיות. במרכז התכנית ניצבים הפעם העבר וההווה היהודיים, סוגית המדינה היהודית-דמוקרטית והיבטים בקונפליקט הישראלי-ערבי. בדומה למפגש הקודם בגרמניה, גם בישראל יפגשו הקבוצות עם אנשים המייצגים באופן ייחודי את הגיוון התרבותי של החברה. בדיונים עלו סוגיות מורכבות כמו שאלת ההיסטוריה של הרוב מול הזיכרון של המיעוט בחברה לצד בחינת המשותף והשונה בין החברות הגרמנית והישראלית ועמידה על משמעותם של הבדלים אלו. תשובות אפשריות לשאלות אלה והתנסות אישית הנצברות בשני מפגשי העבודה מאפשרות למשתתפים התבוננות מעמיקה במערכי החינוך והרווחה בשתי המדינות המארחות ובתחומי השיח והפרקטיקה הקשורים אליהם. תוצאה נוספת וקצת אחרת לפעילות הזו הינה הקמתן של רשתות קשר חדשות בין חברי הסגל של שני המוסדות המשתתפים בתכנית.‬

במסגרת הפרויקט 'שיתוף פעולה בין סטודנטים' שימשך מה-15 למרץ, 2012 ועד ל-30 במרץ, 2013, נפגשים 15 סטודנטים מכל אחד משני המוסדות, מכללת אורנים לחינוך בקרית טבעון והמכללה האוונגליסטית אר.ווה.אל בבוכום, לשני מפגשים בגרמניה ובישראל. כל אחד מן המפגשים יימשך שבוע ימים. המפגשים יוקדשו לחילופין ולעבודה אינטנסיבית משותפת. המפגשים הוכנו במהלך סמינרים שנערכו בשתי המכללות.‬