מפגש וקונצרטים בהשתתפות סטודנטים מבתי הספר למוסיקה

של אוניברסיטאות שטוטגארט ותל אביב (2011)

‫מטרתה העיקרית של התכנית היא להביא את יצירותיהם של תלמידי ההלחנה מבתי הספר של שטוטגרט ותל אביב לכדי ביצוע וליצור מסגרת להצגה, לסדנה ולדיון סביבן. הביצוע יופק על ידי הסטודיו למוסיקה חדשה בביה"ס הגבוה למוסיקה של שטוטגרט בינואר 2011.‬

‫נקיים סמינר פתוח לכל התלמידים, אשר יכלול גם את כיתות הביצוע והמוסיקולוגיה כפעולה חוץ קוריקולרית, בה יוכלו תלמידנו להציג את יצירותיהם ואת הגישות הקומפוזיטוריות שלהם. ההלחנה, כשטחים אחרים באומנות בת זמננו, מושפעת מגישות ותפיסות שונות ומנוגדות. אנו מעוניינים להביא את תלמידנו להתמודד עם ריבוי זה ולחשוף אותם לזרמים אמנותיים ואסתטיים הנובעים מרקעים מגוונים ושונים.‬

‫האפשרויות לביצוע טוב של מוסיקה עכשווית, ובפרט של יצירות של מלחינים צעירים, מועטות בישראל. המצב בתחום זה טוב בהרבה באירופה, ובייחוד בגרמניה. אנו צופים להנות מביצועיהם של נגנים גרמנים, צעירים ומנוסים, ליצירות המלחינים הישראלים. מצד שני, סדנה לביצוע של מסיקה עכשווית ויצירות תלמידים מתקיימת בביה"ס למוסיקה באוניברסיטת תל אביב בהצלחה הולכת וגוברת. במסגרת זו אנו מקווים לשתף פעולה בשנה הבאה באירוח סטודנטים גרמנים להלחנה, אשר יבצעו את יצירותיהם.


גיאורג ווצר מביה"ס למוסיקה בשטוטגרט וראובן סרוסי מביה"ס למוסיקה בתל אביב יחד עם אנשי סגל נוספים משני המוסדות ינהלו את הפעילות, אשר תכלול הצגת יצירות, שיחות ומפגשי דיון. במפגשים ייקחו חלק 6 תלמידי הלחנה מביה"ס למוסיקה בתל אביב וכל מחלקת ההלחנה של ביה"ס למוסיקה של שטוטגרט.‬