‫אבן דרך בנתיב חדש‬

‫חדר מדרגות, מגורי תלמידים ואולמות אימונים מתחברים בניהם. במוקד הפרויקט 'אבן דרך בנתיב חדש' מתבצע קידום כישורים טכניים בפרויקטי בניה קונקרטיים. תוך כדי עבודה מקצועית משותפת ועל הדרך מנקודה A ל-B מתרחשים גם חילופין בין-תרבותיים בין עשרת המתמחים מגרמניה ותלמידות ותלמידי הפנימיה בקיבוץ אשבל. לאורחים מברלין ניתנת האפשרות, לצד עבודה משותפת ולצד התמחות בתחומם המקצועי, גם להכיר את מציאות חייהם של התלמידים והתלמידות הישראלים. חוויה זו אינה חד פעמית עבור המשתתפים, אלא מהווה חלק משיתוף פעולה מתמשך בין מובילי הפרויקט. שיתוף פעולה זה עשוי בעתיד לתרום לייסודו של בית ספר מקצועי ברביד.‬

הפרויקט 'אבן דרך בנתיב חדש', שהתקיים בין החודשים מאי ויולי 2011, הפגיש בסכנין שבעה תלמידי הכשרה מקצועית ושלושה ממוריהם מגרמניה עם תלמידות ותלמידי פנימיה מקיבוץ אשבל. התכנית כללה שלושה שבועות עבודה משותפת באתר בניה. העבודה נעשתה בפיקוח ובהדרכה של המרכז להכשרה גבוהה לטכנאות בנין בביה"ס 'קנובלסדורף' בברלין והאגודה להכשרה לטכנאות בנין ובשיתוף פעולה עם ארגון הנוער הישראלי 'הנוער העובד והלומד'.‬