הפרויקטים שלנו
הפרויקטים שלנו
הקרן מקדמת ומממנת פרויקטים של שיתוף פעולה אשר מחזקים את הדמוקרטיה והחברה האזרחית, ומניבים תוצאות מועילות בישראל ובגרמניה. כל הפרויקטים שהקרן מקדמת מתייחסים מבחינה נושאית לפחות לאחד מיעדי האו״ם לקיימוּת.

בפרויקטים שלנו מתגייסות/ים נשות ואנשי מקצוע ופעילות ופעילים בגילאי 45-18 מגרמניה ומישראל להתמודדות עם אתגרים עכשוויים ששתי הדמוקרטיות עומדות בפניהם בתחומי הפוליטיקה והחברה.

משתתפות ומשתתפי הפרויקטים עובדים ביחד ובאופן בין-תחומי על יישומם של רעיונות חדשניים ובעלי רלוונטיות עתידית לשתי החברות.

מלבד זאת הקרן מממנת פגישות קצרות לפיתוח פרויקטים של רעיונות ויוזמות בילטרליים במסגרת ״מעבדות העתיד״ שלנו.

את הקריטריונים למימון "מעבדת עתיד" ניתן למצוא כאן.

מאז תחילת הפעילות שלנו קידמנו בשתי המדינות כ-200 פרויקטים משותפים.

אנו מבקשים לתמוך בפרויקטים שלנו לא רק כספית, אלא גם רעיונית, ולפתוח בפניהם גם אפשרויות וחיבורים נוספים. לשם כך אנו מלווים את הפרויקטים שלנו על פני תקופה של לפחות שישה חודשים.

אנא קראו בתשומת לב את ההסברים הבאים על אופני המימון שלנו. ניתן לפנות אלינו בכל עת לשאלות ובירורים נוספים.

קריטריונים
הליך הבקשה למימון