בקשה למועמדות
בקשה למועמדות

כמו בשנה שעברה גם בשנת 2018 יעניקו קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל ומשרד החוץ הגרמני פרס ע״ש שמעון פרס לשני פרויקטים מצטיינים מגרמניה ומישראל.

אנחנו מחפשים מיזמים אשר פעלו לעיצוב עתיד היחסים בין שתי המדינות ולגישור על אתגרים חברתיים הרלוונטיים לשתי הארצות.

יוענקו שני פרסים בסך 10,000 אירו כל אחד.

רשאים להגיש מועמדות יחידים או ארגונים מגרמניה ומישראל, שהפעילו פרויקט קונקרטי במהלך שלוש השנים האחרונות. מרבית משתתפות ומשתתפי הפרויקט צריכים להיות מעל גיל 18 בעת קיום הפרויקט. חבר השופטים מחפש במיוחד מיזמים אשר השיגו תוצאות ממשיות ובנות-קיימא ואשר קשורים לערכים ששמעון פרס מייצג.
עובדות ועובדי ממשלה וכן פרויקטים שיצאו לפועל ישירות על ידי לשכות ממלכתיות, אינם רשאים להגיש מועמדות.

הליך הגשת המועמדות
על מנת להגיש מועמדות לפרס שמעון פרס 2018 יש למלא את הטופס המקוון באנגלית.

נוסף על כך, כדי להיטיב להציג את הפרויקט שלכם, אתם רשאים לשלוח את החומרים המפורטים להלן לכתובת email hidden; JavaScript is required: תמונות, סרטונים, סרטים ותוצאות אחרות של הפרויקט, וכמו כן מאמרים על הפרויקט שהתפרסמו בכלי התקשורת. נא לא לשלוח תיאורים או דיווחים נוספים של הפרויקט. צרופות דוא״ל לא יעלו על 4MB.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 6 באפריל 2018

הענקת הפרס תתקיים בסתיו 2018 בברלין. כלות וחתני הפרס יקבלו הודעה בספטמבר.