כלות וחתני הפרס לשנת 2021
פרס שמעון פרס לשנת 2021 מוענק לשני פרויקטים של שיתוף פעולה גרמני-ישראלי, ״אשר הקדישו עצמם לנושאים חברתיים חשובים, שעדיין זוכים למעט מדי תשומת לב ועם זאת הם בעלי חשיבות מרכזית. היכולת שלנו לחיות היטב ביחד בחברה רבגונית תלויה ביכולתנו לשוחח אלה עם אלה ולאזן בין אינטרסים שונים. זוהי משימתו של כל משא ומתן בין קבוצות שונות ואינטרסים שונים״. מנימוקי חבר השופטים מאת ד״ר אליס בראונר

InterCare & Awareness

פרויקט משותף של חברת עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית בירושלים עם המכון לחקר המיניות, לרפואה סקסואלית ולפסיכיאטריה משפטית בבית החולים האוניברסיטאי המבורג-אֶפֶּנדוֹרְף

בני-אדם אינטרסקסואליים הם אינדיבידואלים שסימני המין הגופניים בהולדתם מגוונים. הנוהג המקובל עדיין לסווג את האנשים הללו במהירות האפשרית למין נקבי או זכרי, יוצר לעתים קרובות קונפליקטים ביניהן/ם לבין בני משפחותיהן/ם ובין הרופאות והרופאים המטפלים בהן/ם. מטרת הפרויקט היתה יצירת מודעות ושיפור התמיכה הפסיכו-סוציאלית ושיתוף הפעולה בין הצדדים הנוגעים בדבר. בפרויקט השתתפו שלושים פסיכולוגיות ופסיכולוגים, עובדות ועובדים סוציאליים, בני אדם אינטרסקסואליים ובני משפחותיהן/ם מישראל ומגרמניה. שתי סדנאות בשתי הארצות שימשו לדיאלוג פתוח, להכשרה ולשיתוף פעולה בקבוצות קטנות. העניין המשותף בנושא חיבר בין המשתתפות והמשתתפים, אשר באו מרקעים סוציאליים, לשוניים ודתיים שונים. על פני תקופה של 15 חודשים הם דנו בפרספקטיבות רפואיות וסוציאליות שונות ושרטטו שיטות ייעוץ חדשות וקונספטים לטיפול ולהעלאת מודעות. תוצאות הפרויקט
יפורסמו ויימסרו לציבור אקדמי ומתעניין גדול, במטרה לפתח רגישות לצרכים של בני אדם אינטרסקסואליים.

עוד על InterCare & Awareness

Negotiation Matters

פרויקט משותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב ומכללת שנקר ברמת גן עם מכון גתה במינכן והאוניברסיטה לאמנויות בברלין

נקודת המוצא לפרויקט היא האבחנה, שיישוב סכסוכים מקבל פחות מדי תשומת לב. ספרי היסטוריה ונרטיבים כלליים מתמקדים לעתים קרובות במלחמות ובסכסוכים, אף שמשאים-ומתנים מוצלחים משפיעים על העולם באופן לא פחות משמעותי. לפיכך משתלם להבין ולהאיר את מנגנון הפעולה שלהם. במסגרת הפרויקט סטודנטיות וסטודנטים לעיצוב גרפי מישראל ומגרמניה פיתחו תערוכה נודדת עם פוסטרים העוסקים בשנים-עשר סכסוכים בינלאומיים. כל נושא נדון בשני פוסטרים, אחד כללי ומסכם, ושני מפורט יותר, שבו מוצגות העמדות המרכזיות של הצדדים השונים ותוצאות המשא ומתן. המלחמות, הסכסוכים והמשברים המטופלים בפרויקט התרחשו במאות ה-20 וה-21 ומציגים גיוון גיאוגרפי ותוכני רב; מבחינת ציר הזמן הם מתחילים בהסכם לוקסמבורג (1952) ומסתיימים בהסכם האקלים בפריז (2015). מה שמאחד את הנושאים הוא עצם
זה שכולם מבססים את התזה, שלמרות כל הפשרות והוויתורים הנחוצים, הבחירה בדרך המשא-ומתן היא תמיד החלטה טובה.

עוד על Negotiation Matters