סדנת עיר חכמה בוואריה-ישראל
מינכן, ה-8 עד ה-11 בנובמבר 2021

בתאריכים ה-8 עד ה-11 בנובמבר 2021 ,התקיימה במינכן לראשונהSmart City Workshop Israel-Bavaria –

כאן התכנסו סטודנטיות וסטודנטים, מומחות ומומחים וחברות סטארט-אפ מישראל ומבוואריה לסדנה אינטנסיבית בת שלושה ימים בנושא ״ערים חכמות״. מטרת הסדנה הייתה לדון בפתיחות ברעיונות ואסטרטגיות קונקרטייםבני-קיימא ומכווני עתיד לשימור והחייאה של ערים. התוצאות הוצגו לציבור במסגרת Lab-Co Urban Munich; בעלות ובעלי עניין יכלו להשתתף באמצעות סטרימינג בשידור חי. סדנת העיר החכמה הייתה פרויקט משותף של משרד הכלכלה הבווארי, הקונסול הכללי של ישראל, קרן הנס זיידל, הקרן לקידום חילופי נוער בינלאומיים בבוואריה וקרן פורום העתיד גרמניה-ישראל. לשנת 2022 ,מתוכננת להתקיים סדנת עיר חכמה שנייה בישראל. הסדנה תעסוק באתגרים קונקרטיים למועצות עירוניות בישראל.