העמיתות והעמיתים שלנו

מחזור 2023

Sylke-Tempel-Fellow 2023
Sylke-Tempel-Fellow 2023
Sylke-Tempel-Fellow 2023
Sylke-Tempel-Fellow 2023
Sylke-Tempel-Fellow 2023

מחזור 2022

Sylke-Tempel-Fellow 2022
Sylke-Tempel-Fellow 2022
Sylke-Tempel-Fellow 2022
Sylke-Tempel-Fellow 2022
Sylke-Tempel-Fellow 2022
Sylke-Tempel-Fellow 2022
Sylke-Tempel-Fellow 2022
Sylke-Tempel-Fellow 2022

מחזור 2021

Sylke Tempel Fellow 2021
Sylke Tempel Fellow 2021
Sylke Tempel Fellow 2021
Sylke Tempel Fellow 2021
Sylke Tempel Fellow 2021
Sylke Tempel Fellow 2021
Sylke Tempel Fellow 2021
Sylke Tempel Fellow 2021
Sylke Tempel Fellow 2021

מחזור 2020

Sylke Tempel Fellow 2020
Sylke Tempel Fellow 2020
Sylke Tempel Fellow 2020
Sylke Tempel Fellow 2020

מחזור 2019

Sylke Tempel Fellow 2019
Sylke Tempel Fellow 2019
Sylke Tempel Fellow 2019
Sylke Tempel Fellow 2019