תוכנית מענקי מחקר 2021: ביטחון ופוליטיקת זהויות

השנה השלישית של תוכנית מענקי המחקר על שם סילקה טמפל (2021) מוקדשת לנושא: ״ישראל, גרמניה וארה"ב: שאלות ביטחון וזהות עם הפנים לפוליטיקת העתיד״. השותפים שלנו הם הוועד היהודי האמריקני (AJC), רשת המנהיגות האירופאית (ELNET), המגזין ״פוליטיקה בינלאומית״ (IP) וארגון נשים בביטחון הבינלאומי (WIIS). החל משנת 2020 עומדת התוכנית תחת חסותו של זיגמר גבריאל, שר החוץ של גרמניה לשעבר ויושב ראש הגשר האטלנטי, והחל משנת 2021 תומכת בתוכנית גם שרת החוץ של ישראל לשעבר ציפי ליבני.

בארה״ב יש ממשלה חדשה, בגרמניה ובישראל מתקיימות השנה בחירות לבונדסטאג ולכנסת בהתאמה. בישראל וגם בגרמניה ובארה״ב מביטים האנשים בדאגה אל עתיד בלתי ידוע. במיוחד בגלל מגיפת הקורונה גדל הצורך בביטחון. בה בעת גדלה גם הכמיהה להתמצאות והיא מעצימה את ההתמקדות בפוליטיקת הזהויות. ברצוננו לבחון בחינה ביקורתית שאלות של פוליטיקת זהויות ומדיניות ביטחון:

אילו קבוצות חברתיות קובעות את השיח בתוך ארה״ב, גרמניה וישראל וביניהן? איזה תפקיד ממלאים הנתונים הדמוגרפיים והאזוריים השונים? כיצד משפיעה על הדמוקרטיה הנטייה של אנשים להגדיר את עצמם בעיקר או רק באמצעות שייכותם לקבוצה מסוימת? כיצד נוכל להשיג לכידות פוליטית וחברתית, כאשר קבוצות מסוימות קובעות את השיח? כיצד מושפע ביטחונן הפנימי והחיצוני של חברות דמוקרטיות, כאשר ההגנה על הקבוצה ״שלנו״ עומדת בעדיפות ראשונה? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על ביטחון? אילו תפיסות ביטחון שוררות בישראל, בגרמניה ובארה״ב? ומהן ההשלכות של תפיסות ביטחון שונות על אתגרים גלובליים משותפים?

בשאלות אלו ואחרות יעסקו עמיתות ועמיתי המחקר שלנו לשנת 2021 במחקרים ובחיבורים שלהן/ם.

 

>> פרסומים
>> הגשת מועמדות