תוכנית מענקי מחקר 2023: ערכים במדיניות הביטחון

המחזור החמישי של תוכנית מענקי המחקר על שם סילקה טמפל יעסוק בנושא ״ערכים במדיניות הביטחון. מכוח צבאי ועד למדיניות חוץ פמיניסטית".

אילו ערכים שולטים היום במדיניות הביטחון הגרמנית ו/או הישראלית? לאילו ערכים מתייחסת מדיניות הביטחון? מהם

ארגונים שותפים בתוכנית

הרצוי והמצוי במדיניות הביטחון בגרמניה ובישראל? אילו תפישות חברתיות עומדות מאחורי עיצוב מדיניות הביטחון? השותפים שלנו הינם הוועד היהודי האמריקני ברלין (AJC) , אוניברסיטת בר אילן, המגזין ״פוליטיקה בינלאומית״ (IP) וארגון נשים בביטחון הבינלאומי (WIIS.de).

פרסומים <<
העמיתות והעמיתים שלנו <<