תוכנית מענקי מחקר 2023: ערכים במדיניות הביטחון

המחזור החמישי של תוכנית מענקי המחקר על שם סילקה טמפל יעסוק בנושא ״ערכים במדיניות הביטחון. מכוח צבאי ועד למדיניות חוץ פמיניסטית".


אילו ערכים שולטים היום במדיניות הביטחון הגרמנית ו/או הישראלית? לאילו ערכים מתייחסת מדיניות הביטחון?מהם הרצוי והמצוי במדיניות הבטחון בגרמניה ובישראל? אילו תפישות חברתיות עומדות מאחורי עיצוב מדיניות הביטחון?

תכנית מענקי המחקר על שם סילקה טמפל לשנה זאת, מעוניינת לנצל את ההתפתחויו ת והגישות הללו כהזדמנות להאיר ולהדגיש את הערכים והעקרונות הקשורים למדיניות הבטחו ן מנקודות מבט שונות.

ארגונים שותפים בתוכנית

השותפים שלנו הינם הוועד היהודי האמריקני ברלין (AJC) , אוניברסיטת בר אילן, המגזין ״פוליטיקה בינלאומית״ (IP) וארגון נשים בביטחון הבינלאומי (WIIS.de).


פרסומים <<

העמיתות והעמיתים שלנו <<