מימון הפרויקט

בקשה לתמיכה ומימון של פרויקט מורכבת משני שלבים: בשלב ראשון יש למלא את טופס הבקשה המקוון להגשת מועמדות. במידה והפרויקט עומד בקריטריונים לתמיכה ומימון ועורר בנו ענין, תוזמנו לעבור לשלב השני ולהגיש בקשה מפורטת לתמיכה ומימון.

שלב ראשון: הגשת מועמדות
הגשת המועמדות אפשרית אך ורק באמצעות ההליך המקוון (אונליין).


אנא מלאו בקפידה את הטופס המקוון במהלך אחד ממועדי ההגשה ושלחו אלינו אונליין. בהמשך תקבלו מאיתנו הודעה אם הנכן/ם מוזמנים לעבור לשלב הבא ולהגיש בקשה מפורטת.
מועדי הגשה ומסגרות זמן
הגשת מועמדות ניתן לבצע מדי שנה במהלך ארבע מסגרות זמן בנות חודשיים. לא ניתן למלא ולשלוח את הטופס המקוון מחוץ למסגרות הזמן הקבועות:

1 בינואר - 28-29 בפברואר

הודעה על המעבר לשלב הגשת הבקשה המפורטת תתקבל מאיתנו עד ה-31 במרץ.

1 באפריל - 31 במאי

הודעה על המעבר לשלב הגשת הבקשה המפורטת תתקבל מאיתנו עד ה-30 ביוני.


1 ביולי – 31 באוגוסט

הודעה על המעבר לשלב הגשת הבקשה המפורטת תתקבל מאיתנו עד ה-30 בספטמבר.


1 אוקטובר - 30 בנובמבר

הודעה על המעבר לשלב הגשת הבקשה המפורטת תתקבל מאיתנו עד ה-31 בדצמבר
שלב שני: הגשת הבקשה
במידה והשבנו בחיוב להגשת המועמדות שלכן/ם, תקבלו מאיתנו בצירוף להודעתנו טופס לבקשה מפורטת ואת המועד האחרון להגשתה. בקשות לתמיכה ומימון החורגות מגובה של 30,000 יורו יבחנו ויאושרו על ידי הקרן רק פעמיים בשנה (במאי ובנובמבר).

על מנת להכלל בסבב ההחלטות של מאי, יש לשלוח את הטופס המקוון להגשת מועמדות באוקטובר/נובמבר או בינואר/פברואר. על מנת להכלל בסבב ההחלטות של נובמבר, יש לשלוח את הטופס המקוון באפריל/מאי או ביולי/אוגוסט.

גובה המימון
גובה המימון הכולל אינו מוגבל מראש, אולם על תוכנית המימון לשקף את תוכן הפרויקט. עלויות ברות מימון יחשבו כאלה הכרוכות בארגון ובתפעול של הפרויקט בשתי המדינות.
 אלה כוללות, לדוגמא, עלויות חומרים, כמו גם נסיעות והוצאות הובלה, הוצאות עבור ארוחות ולינות של משתתפות ומשתתפי הפרויקט, שכר טרחה או עלויות ארגוניות שונות.

לטופס הגשת מועמדות