הצטרפות לרשת
הצטרפות לרשת
הצטרפות כחבר/ה 
המטרה של רשת העתיד היא להרחיב את מעגלי הצעירות והצעירים הלוקחים ולוקחות חלק בעיצוב יחסי גרמניה-ישראל ומתמודדים עם אתגרים משותפים של החברה האזרחית בשתי המדינות. פלטפורמת הנטוורקינג וה-matchmaking המקוונת שלנו היא המרחב שבו אנשי ונשות מקצוע משתי המדינות יכולים ויכולות למצוא הזדמנויות להכיר, להתייעץ ולשתף פעולה.
join the network
הצטרפות כ-Matchmaker לרשת העתיד  

פעמיים בשנה (פעם בגרמניה ופעם בישראל), אנחנו מזמינים אנשי ונשות מקצוע כמו גם אנשי ונשות עשייה מתחומים שונים, אקטיביסטים ואקטיביסטיות, מנהיגות ומנהיגים, להפוך ל-Matchmakers של רשת העתיד.
ה-Matchmakers מוצגים ומוצגות באתר שלנו, ונחשבים כשכבת המנהיגות של רשת העתיד, שותפינו ושותפותינו בהרחבת וביצירת ערוצים נגישים חדשים לשיתופי פעולה מקצועיים גרמניים-ישראליים לא מסחריים.

matchmaker seminar