Pluralistic* Women of the East*
(נשות המזרח הפלורליסטיות, 2023)


במסגרת תוכנית הרשת G17 למען פלורליזם, שנערכה בשיתוף פעולה הדוק עם ה-Matchmakers הנבחרים שלנו, ה"שדכניות" נטלי ברוך וד"ר ליהי נגלר הפגישו את ארגון אחותי – למען נשים בישראל עם המכון לחינוך יהודי-מוסלמי מיימונידס (הרמב"ם) ממדינת המחוז ריינלנד-פפאלץ.

המסע הלימודי ביוני 2023 כלל סדנה דיאלוגית שהצביעה על קווי הדמיון בביוגרפיות ובחוויות של נשים משני הארגונים וחשפה את מגוון קולות השוליים של נשים הן באוכלוסייה הישראלית והן באוכלוסייה הגרמנית.

המשתתפות דנו בפלורליזם בהקשר של זכויות מיעוט, הזכות לשוויון, חופש הביטוי וכן באפשרות לפיוס בין נשים ישראליות-יהודיות ומוסלמיות.

חברות הארגונים סיכמו להמשיך ולהיפגש באופן וירטואלי בקבוצות קטנות והן שואפות לארגן פעילויות ומפגשים נוספים.