Pluralistic* Youth Theater*
(תיאטרון פלורליסטי לנוער, 2023)
במסגרת תוכנית הרשת G17 למען פלורליזם, שנערכה בשיתוף פעולה הדוק עם ה-Matchmakers הנבחרים שלנו, ה"שדכנית" לידיה אברבוך הפגישה את בית המחול והתיאטרון תוצרת בית מישראל עם תיאטרון הצעירים אאוגסבורג מבוואריה.

המשתתפים במסע הלימודי ביוני 2023 גילו שהם חולקים דאגה עמוקה לחוסנה של הדמוקרטיה במדינות שלהם ובעולם כולו. כמו כן הם חולקים את הבחירה להתמודד עם הדאגה הזו באמצעות עבודת תיאטרון שמטרתה לחזק את ההבנה של ערכים דמוקרטיים בקרב קהל צעיר.

משלב מוקדם היה ברור ששני הצדדים רוצים שהמפגש יסמן את תחילתו של שיתוף פעולה מתמשך.