הליך הבקשה למימון
הליך הבקשה למימון
קיימים שני מסלולים שונים להגשת בקשה למימון פרויקט ולהגשת בקשה למענק פיתוח במסגרת מעבדת העתיד. אנא קראו בתשומת לב את פירוט מועדי ההגשה ונהלי הבקשה להלן.