הליך הבקשה למימון

קיימים שלושה מסלולים שונים להגשת בקשה:
- למימון פרויקט בנושא כללי (30.11.2024 - 01.10)
- למימון פרויקט במסגרת קול קורא בנושא ספציפי (ב-2024 לא יתקיים קול קורא בנושא ספציפי.)

- למענק פיתוח במסגרת מעבדת העתיד


אנא קראו בתשומת לב את פירוט מועדי ההגשה, הקריטריונים למימון ואופן הגשת הבקשה.

 

מועדי הגשת בקשה למימון

ינואר/פברואר: לפרויקטים המתחילים מיוני הראשון

אפריל/מאי: לפרויקטים המתחילים מספטמבר הראשון, במסגרת קול קורא בנושא ספציפי בלבד (לצערנו באפריל/מאי 2024 לא יתקיים קול קורא לפרויקטים.)

אוקטובר/נובמבר: לפרויקטים המתחילים מאפריל הראשון בשנה שלאחר מכן