הליך הבקשה למימון

קיימים שלושה מסלולים שונים להגשת בקשה:
- למימון פרויקט בנושא כללי
- למימון פרויקט במסגרת קול קורא בנושא ספציפי

- למענק פיתוח במסגרת מעבדת העתיד


אנא קראו בתשומת לב את פירוט מועדי ההגשה, הקריטריונים למימון ואופן הגשת הבקשה.

 

מועדי הגשת בקשה למימון

 

הצעות פרויקט במימון של עד 29,999 אירו:

 

ינואר/פברואר: לפרויקטים המתחילים מיוני הראשון

אפריל/מאי: לפרויקטים המתחילים מספטמבר הראשון

אוקטובר/נובמבר: לפרויקטים המתחילים מאפריל הראשון בשנה שלאחר מכן, במסגרת קול קורא בנושא ספציפי בלבד 

 

הצעות פרויקט הדורשות מימון של החל מ-30,000 אירו יוערכו פעמיים בשנה:

 

ניתן להגיש בקשה באפריל/מאי לפרויקטים המתחילים מינואר בשנה שלאחר מכן.

ניתן להגיש בקשה אוקטובר/נובמבר לפרויקטים המתחילים מאוגוסט בשנה שלאחר מכן.