מסלולי התמיכה והמימון שלנו
מסלולי התמיכה והמימון שלנו
מאז תחילת הפעילות שלנו קידמנו בשתי המדינות יותר מ-100 פרויקטים משותפים.


אנו מבקשים לתמוך בפרויקטים שלנו לא רק כספית, אלא גם רעיונית ולתת להם גם אפשרות להתקשר האחד עם השני. לשם כך אנו מלווים ברצון את הפרויקטים שלנו על פני תקופה של לפחות שישה חודשים.

אנא קראו בתשומת לב את ההסברים הבאים על אופני המימון שלנו. אנו זמינים בכל עת לשאלות ובירורים נוספים.

קריטריונים
הליך הבקשה למימון