טופס הגשה מעבדת העתיד

.ניתן להגיש בקשות למימון במסגרת מעבדות העתיד שלוש פעמים בשנה לתקופה של חודשיים בכל פעם
.הטופס המקוון לא יהיה זמין בכל זמן אחר

ה-1 לינואר – 28/29 לפברואר
(עבור מעבדות העתיד, המתחילות ב-1 במאי)

ה-1 לאפריל – 31 למאי (ב-2024 לא יתקיים קול קורא בנושא ספציפי.)
(עבור מעבדות העתיד, המתחילות ב-1 לאוגוסט)

ה-1 לאוקטובר – ה-30 לנובמבר
(עבור מעבדות העתיד, המתחילות ב-1 למרץ בשנה הבאה)

.קישור לקובץ עם הטופס המקוון להגשת הבקשה למעבדות העתיד ניתן למצוא כאן