תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

אתגרים לכלי התקשורת בגרמניה ובישראל בעידן הדיגיטלי

הדמוקרטיות שלנו עומדות בפני מתקפות הולכות ומחריפות. בפרויקט הנוכחי סטודנטיות וסטודנטים ישראליות/ים וגרמניות/ים דנות/ים באתגרים העומדים בפני דמוקרטיות בימינו ומפתחות/ים פתרונות לחיזוק יכולת העמידה של כלי התקשורת ושל הדמוקרטיה בישראל ובגרמניה. המשתתפות והמשתתפים ילמדו כיצד ניתן להגן באמצעות כלי התקשורת על מוסדות ונורמות דמוקרטיים.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
15 סטודנטיות וסטודנטים מכל מדינה ושני מרצות ומרצים מכל מדינה מתחום מדעי התקשורת.

תכני הפרויקט
תקשורת חופשית ועיתונות עצמאית מותקפות על ידי פוליטיקאיות ופוליטיקאים, אשר משתמשות/ים ברשתות החברתיות על מנת להפיץ מידע כוזב ודברי הסתה, ובה בעת לעשות דה-לגיטימציה לעיתונאיות ועיתונאים ולענף התקשורת בכללותו. הפרויקט מבקש לעסוק בתופעה הזאת באמצעות חיבור בין סטודנטיות וסטודנטים מישראל ומגרמניה לצורך בחינת האתגרים האקטואליים לתקשורת עצמאית וחופשית ולפיכך גם לדמוקרטיות ולמבנים דמוקרטיים. לשם כך יתקיים סמינר משותף באוניברסיטה על-שם יוהאנס גוטנברג במַיינץ ובמכללה האקדמית הדסה בירושלים. המשתתפות והמשתתפים יעסקו בשאלה, האם התקשורת, ובמיוחד בתפקידה ככלב השמירה של הדמוקרטיה שהעניק לה גם את הכינוי ״הרשות הרביעית״, מאוימת, וכיצד יכולות/ים אזרחיות ואזרחים להגן באקלים הפוליטי הנוכחי על מוסדות דמוקרטיים ולחזקם. תוצאות שיתוף הפעולה יפורסמו באופן מקוון כטקסטים וכסרטונים. המוסדות המשתתפים יתמכו בפרסומים הללו על מנת לקדם את השיח הציבורי בשתי הארצות.

שיטות העבודה בפרויקט
הפרויקט קושר את הדיון האקדמי עם היבטים מעשיים המשפיעים על בריאות הדמוקרטיות בעידן הדיגיטלי. במסגרת הפרויקט יתקיימו דיונים והרצאות מקוונים וכן ביקורים במיינץ ובירושלים, בליווי אנשי תקשורת מקומיים. ייערכו גם ביקורים בסוכנויות ידיעות שונות. תוצאות הפרויקט יפורסמו בכל אחת מהארצות בפורמטים שונים (לדוגמה: אייטמים חדשותיים, פוסטים וסרטונים קצרים). הפרסומים יונגשו לציבור הרחב בבלוג של הפרויקט בעברית, גרמנית ו/או אנגלית.

מטרות הפרויקט
הפרויקט יפגיש סטודנטיות וסטודנטים, מרצות ומרצים ועיתונאיות ועיתונאים משתי הארצות על מנת לדון באתגרים אקטואליים לכלי התקשורת ולדמוקרטיות. הסטודנטיות והסטודנטים מייצגות/ים את דור העתיד של עולם התקשורת והפוליטיקה בשתי הארצות. יחדיו הן/הם יפתחו פתרונות ומודלים להצלחה בהתמודדות עם אתגרים אקטואליים של הדמוקרטיות ושל ארגוני התקשורת שלנו.
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Quality Education
Gender Equality
Peace and Justice Strong Institutions
שיתוף פעולה
המכון לפובליציסטיקה באוניברסיטה על-שם יוהאנס גוטנברג במיינץ, גרמניה
המחלקה לפוליטיקה ולתקשורת, המכללה האקדמית הדסה, ירושלים, ישראל