פרויקטים עדכניים
פרויקטים עדכניים

חזקים יחד – דמוקרטיה ושוויון באמצעות חינוך

העובדה שמעשינו משפיעים על המציאות החברתית פירושה גם שניתן לרכוש חינוך לדמוקרטיה וצורות דמוקרטיות של דו-קיום. במעבדת עתיד זו נפגשים שני ארגונים המשתמשים בשיטות שונות לחיזוק הדמוקרטיה ויישום חינוך פוליטי בחיי היומיום. מטרת מפגשים אלו היא לקיים שיח בנוגע לשיטות ולגישות המחזקות דו-קיום דמוקרטי ולדון כיצד ניתן ליישם אותן בהקשרים חינוכיים.

משתתפות ומשתתפים
אנשי צוות, מדריכים ובוגרים של הארגונים השותפים
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Quality Education
Reduced Inequality
Peace and Justice Strong Institutions

ארגונים שותפים
החברה הגרמנית לפדגוגיה דמוקרטית ע"ר, ברלין
נווה שלום / ווהאט אל-סלאם, נווה שלום