פרויקטים עדכניים

בובות נפגשות - מאבק בדעות קדומות באמצעות מפגשים דיגיטליים

המעבדת העתיד הזו נועדה לאפשר השתתפוּת בפרויקט שבמסגרתו ישראלים ופלסטינים יבנו ויתכנו ביחד בובות רובוט הנשלטות דיגיטלית מרחוק באמצעות מחוות. הבובות ישמשו בסופו של דבר למפגשים. המטרה היא להעריך את יכולת ההעתקה של הפרויקט אל הקונטקסט הגרמני-ישראלי. המטרה היא לזהות אילו חלקים מהפרויקט הניתנים להעתקה, לסכם את הצעדים הנוספים הנדרשים ולגבש תוכנית עבודה.

משתתפות ומשתתפים
אנשי צוות מקצועיים מהארגונים השותפים
יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא (SDGs)
יעדי האו
Zero Hunger
Good Health and Well-Being
Industry, Innovation and Infrastructure
Reduced Inequality
ארגונים שותפים
הקרן החדשה לישראל, גרמניה ע"ר, ברלין
המעבדה למציאות מדומה לחקר קונפליקטים, אוניברסיטת רייכמן, הרצליה
קבוצת סביבות למידה, Aalto מדיה לאב, אוניברסיטת Aalto, הלסינקי