‫העצמה של משפחות בסיכון‬

ילדים עשויים לדרבן את הוריהם להתפתח, אולם לרוב, וכאשר ניתנת בידם האפשרות, אלו הם אמא ואבא אשר מסייעים לבתם או לבנם להתפתח. אפשרות זו נבצרת לעיתים קרובות מהורים במשפחות בסיכון וקבלת הדרכה וליווי לשם כך אף היא אינה נגישה בקלות. התכנית 'העצמה של משפחות בסיכון' מתמודדת עם אתגר זה מתוך ראיה מורכבת, המאחדת בין האספקטים המעשיים של הארגונים השונים המעורבים: כיצד ניתן לחבר תכניות לילדים ומתבגרים עם אלו המיועדות להורים? המטרה היא ליצור אפשרויות חדשות לשיתוף כך שיכלול את כל בני המשפחה. כשהם מצויידים בגישה מקיפה זו נכנסים משתתפי הפרויקט והמבקרים בו לטריטוריה חדשה. במסגרת הפרויקט נוטלים המשתתפים חלק בסדנאות ומבקרים בגרמניה ובישראל. בתוך כך הם ומניחים את היסודות לפעילויות הקונקרטיות לתכנית הנוכחית, כמו גם את התשתית לחילופין מקצועי עתידי של ידע ונסיון.

'העצמה של משפחות בסיכון' הינה תכנית משותפת של הסוכנות היהודית, אשר פיתחה בישראל את התכנית 'פותחים עתיד', ושל הפרויקט 'Stadtteilmütter’ של האגודה Diakonischen Werks Berlin Stadtmitte. בין ינואר לדצמבר 2012 מפתחים 8-12 עובדות ועובדים מכל אחד מהמוסדות תכניות חדשות המיועדות לתמיכה במשפחות המצויות בסיכון כלכלי-חברתי. הפרויקט כולל שני מפגשי עבודה בני חמישה ימים כל אחד בישראל ובגרמניה ושיחת ועידה מסכמת באינטרנט.