מגזין אביב

אין כלי המשמש להחדרת התרבות, ואשר מושפע בו זמנית על ידי התרבות יותר מאשר השפה. כלל זה חל בהתאם גם על מפגשים בין שתי שפות ועל היחסים המרובדים שבניהן. בגרמנית ובעברית ניתן למצוא עקבות רבים של השפעות הדדיות בהסטוריה, המגיעות עד לראשית המאה ה-20. כ-30 יוצרות ויוצרי תרבות מתחומי האמנות, הספרות, העיצוב הגרפי והשירה לוקחים את אוצר הידע הזה של היסטוריה משותפת ומשתמשים בו כנקודת מוצא לניסוי פובליציסטי. זהו מפגש במובן הרחב של המילה - במישור הלשוני, ומתוך התייחסות לתרבות ולז'אנרים אמנותיים.

בכל מקום בו נפגשות שפות ותרבויות, לא נפקד גם מקומן של קלישאות. מגזין אביב נוטל קלישאות כאלה ומתבונן מאחורי הקלעים שלהן כדי להיפתח לרמות חדשות של חילופין תרבותיים. הכתבות מאירות את היחסים הגרמנים-ישראלים מזויות רבות וחדשות. בכך מבקש המגזין להציע לא רק פורום הדדי, אלא בראש ובראשונה להגיע לקהל צעיר המתעניין בנושאים תרבותיים, כמו גם בשפות העברית והגרמנית ובנקודות הממשק המגוונות בניהן ואשר מבקש להעמיק את ידיעותיו הלשוניות בשתי השפות. באופן הזה שואף מגזין אביב לתפקד כמתווך ולהתחבר לעושר המשמעויות הטמון בכל פרספקטיבה כפולה שמספקות שתי השפות על כל נושא בפני עצמו. כל כתבה נהנית מהייחודי הטמון הן בגרמנית והן בעברית, מה שמנגיש אותן לקהל אחר בהתאמה.

המגזין תורם בכך לתחיית תרבות הפובליציסטיקה הגרמנית-עברית. הפרסום הדו שנתי המתוכנן יספק מקום להתבוננת איטית בתוך נוף תקשורתי, שבו הקצב רק הולך ומואץ. מאפיינים אלה מניחים מסד אשר יבטיח בסופו של דבר יותר מאשר הקמה של גליון חדש ולמעשה יקים רשת של יוצרות ויוצרי תרבות שתאפשר פיתוח של פרויקטים חדשים משותפים.

אביב מגזין הוא פרויקט עיתונאי של הוצאת אביב, ששם לו למטרה להגיע לקהל שוחרות ושוחרי תרבות דוברי גרמנית ועברית. כותבות וכותבי הגליון הינם נשות ואנשי תרבות בגרמניה ובישראל. בשנת 2016 יוצא הפרויקט לסבב ראשון.

© צילום: עדי לב