תחום פעילות 3: תרבויות ותקשורת

אסטרטגיות להשתתפות פעילה בשכונות מעורבות - לוד ונויקלן

החיים ביחד בחברה מגוונת מתחילים כבר בשכונות המגורים שלנו. פרויקט תרבות וקהילה גרמני-ישראלי מכוון עצמו לכך וממקם את עצמו בחיי היומיום של שתי שכונות, המאופיינות בגיוון קהילתי רב. בסיוע המשתתפות והמשתתפים, מפגיש הפרויקט נשים ואנשים הבאים מרקעים שונים מאד ובעלי מיומנויות שונות.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
עשר משתתפות ומשתתפים מהתחום התרבותי-חברתי
תושבות ותושבי שתי השכונות

תכני הפרויקט
מי שיכול/ה לעצב את סביבת המחיה בשיתוף עם אחרות ואחרים, תורמ/ת בכך ליצירה של בסיס לסובלנות ואינטגרציה. מנקודת מוצא זו יוצאים המשתתפים והמשתתפות לארגן חמישה פרויקטים שכונתיים, המטפלים בנושאים שונים לחלוטין, אשר ישמשו כפלטפורמה לחילופין ולעבודה משותפת עבור תושבות ותושבי כל אחת משתי השכונות: חלומות ושיטות תקשורת לכבדי שמיעה מהווים גם הם חלק מהיוזמה, כמו גם השפעות של עקירה והגירה, נסיעה משותפת בתחבורה ציבורית וכן טקסים קולינריים.

שיטות העבודה בפרויקט
כל אחד מחמשת תת-הפרויקטים יפותח וינוהל על ידי צוות טנדם גרמני-ישראלי. הצוותים יתקשרו בניהם תחילה אונליין, ולאחר מכן יתאחדו בשני פסטיבלי שכונה בלוד ובנויקלן. בעוד שתושבות ותושבי השכונות ופעילות ופעילים ייקחו חלק פעיל בשלבי העבודה על תכני הפרויקט ויפגינו את יכולותיהם, הרי שהפסטיבלים יהיו פתוחים לקהל הרחב. אלה יציעו במסגרת סדנאות ובדיוני-שולחן-עגול את האפשרות להשתתף לכל מי שחפצ/ה בכך.
 
מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט הנה להפגיש בין פעילות ופעילים מתחומים שונים ובאמצעות שני פסטיבלי שכונות מגוונים לקרב לקהל הרחב נושאים הקשורים בהשתתפות, סובלנות ובאחדות. הפרויקטים והאירועים יתועדו בבלוג וברשתות החברתיות ויהוו בסיס להקמתם של רשתות מקומיות ובינלאומיות.
משתפים פעולה
'ג'ינדאס' - העמותה להתחדשות אורבנית בלוד
והמרכז השכונתי הקולקטיבי 'אגורה' בנויקלן, ברלין