זהות ושייכות - חללים לימודיים

‫נקודת המוצא של הפרויקט הינה מציאות בה קיים ריבוי נארטיבים של זהות ומוצא. גם התערוכה 'וילה גלובלית' של המוזיאון לנוער בשונברג מתייחסת למציאות שכזו והיא נועדה לשתף את מבקריה בחוויות של זרות והזרה. התערוכה מהווה נקודת מוצא לשיתוף פעולה ישראלי-גרמני בין המוזיאון ומכון ‘מרחבים’. בצד הישראלי הועלה הרעיון ליישם את הקונספט, הכולל חללים לימודיים אקטיביים, גם בפעילות הפדגוגית של המכון עם צעירים ישראלים המגיעים מרקעים שונים. הפרוייקט 'זהות ושייכות - חללים לימודיים' מציע על כן כעת את החללים ואמצעי הלימוד המשמשים את התערוכה 'וילה גלובלית' לערבים ויהודים ישראלים החיים בברלין. שתי הפלטפורמות מאפשרות לצעירים לגבש לעצמם תשובות בדרכים יצירתיות לשאלות בנושא זהות ושייכות. הפרויקט מניח תוך כדי כך את הבסיס לעבודה אינטנסיבית משותפת של נשות ואנשי מקצוע צעירים, גרמנים וישראלים, המתמחים בתחומי החינוך, המוזיאון, התאטרון והאמנות. בתום הפרויקט ייצא פרסום רב-לשוני בנושא התמודדות עם רב-תרבותיות, אשר יאפשר לארגונים נוספים להנות מהנסיון שנצבר בפרויקט המשותף.‬

'זהות ושייכות - חללים לימודיים' הינו פרויקט של המוזיאון לנוער בשונברג, ברלין ושל 'מרחבים' - המכון לקידום אזרחות משותפת ברמלה. הפרויקט יתקיים בין פברואר 2012 ודצמבר 2013. כשלב ראשון יעבדו 10 עד 15 משתתפים מכל אחד משני הארגונים קונספט למרכז לימודי לאומי בישראל. בנוסף לכך, יכינו בשיתוף עם בתי ספר בברלין חלל לדוגמא של 'ישראלים בברלין' בגרמניה. באחד משלבי העבודה האחרונים של הפרויקט יערך ניסוי פיילוט של המרכז החינוכי הישראלי. בשלב סופי נוסף ישולב החלל לדוגמא כחלק קבוע בתערוכה 'וילה גלובלית' של המוזיאון לנוער בשונברג. הכנתה של חוברת רב-לשונית בנושא ההתמודדות עם רב-תרבותיות מהווה שלב נוסף של הפרויקט.‬