Störung / הפרעה

המשתתפות והמשתתפים בסדנת החורף באוניברסיטת פרייבורג ניגשות לנושאים הקשורים לתנועה ולהפרעות בתנועה משני כיוונים: המדע והאמנות. הפרויקט מתמקד באנשים הסובלים ממחלת פרקינסון: כיצד הם מתנועעים ומה מניע אותם? מחקר ואמפתיה, התבוננות ואינטראקציה משתלבים כאן יד ביד, כי תחת מגבלותיהם של המחקר, המחול וההתנסות האישית, ניתן להגיע לממצאים רק כאשר כל המשתתפות והמשתתפים חולקים את הידע שהם מביאים עימם מתחומים רבים ושונים, ומרכיבים ממנו ביחד משהו חדש.
 
זהו ניסוי משותף, יוצא דופן ומורכב, המתנהל עפ"י מתודה מוגדרת. במהלכו נפגשים פרחי מדע וחוקרות וחוקרים מתחומי מדעי המוח והרפואה עם רקדניות ורקדנים, כמו גם עם חולות וחולים. במהלך הרצאות, סמינרים וכיתות מחול יעסקו באינטנסיביות בסוגיות של רב-תרבותיות בגרמניה ובישראל, וידונו באופן כללי בנושאים הקשורים לגיוון תרבותי. אילו צורות חשיבה מעצבות את השגרה היומיומית במחקר ובתחום המחול בשתי המדינות? ומה נחשב שם, כמו פה ל'תנועה' ול'הפרעה' ? האם ישנם קווי דמיון, וכיצד יכולים אנו ללמוד האחד מהשני 'לנוע'? 

הפעילות מייצרת פרספקטיבות שאינן אפשריות בפרקטיקה הקלינית, אך נחוצות על מנת שניתן יהיה לכלול את החוויות של המטופלים בתהליך המחקר. במקביל מתנהלים ביקורים וביקורי גומלין בישראל ובגרמניה, כמו גם חילופין ארוכי טווח. בלוג המלווה את הפרויקט מנוהל על ידי המשתתפות והמשתתפים בו. כל אלה תורמים במשולב להקמת רשתות קשר משותפות, אישיות כמו מקצועיות, הן בתחום המחקר והן באמנות. בנוסף, יוצגו תוצאות הפרויקט בתל אביב בסוף שנת 2015 והתהליך יתועד בסרט בהפקה ישראלית-גרמנית, שאף תלווה את הפרויקט כולו.

 

פרויקט הפרעה/Störung יתקיים בין ה-1 לפברואר ועד ל-31 לדצמבר, 2015. הפרויקט מנוהל על ידי אשכול המצויינות BrainLinks-BrainTools של אוניברסיטת פרייבורג, בשיתוף עם מכון ויצמן למדע בישראל, כמו גם עם תיאטרון פרייבורג ולהקת המחול 'יסמין גודר' הישראלית. במהלך הפרויקט יפגשו 16 מדעניות ומדענים צעירים מישראל וגרמניה מתחומי הרפואה ומדעי המוח עם רקדניות ורקדנים. דגשי הפרויקט הינם חקר התנועה והפרעות בתנועה בקרב נפגעות ונפגעי מחלת הפרקינסון. השילוב של מדע, מחול ונקודת המבט של המטופלים נועד להביא לתובנות חדשות ולדרכי התמודדות חדשים במחקר ובפרקטיקה הקלינית. התוצאות יתועדו, בין השאר במצגת ובסרט דוקומנטרי.