‫תכנית ההתנדבות אחרי הלימודים

‫‫אחד התנאים החשובים להשתלבות בחברה היא האפשרות לרכוש חינוך והשכלה. הדבר בולט באופן מיוחד במקומות בהם הגישה לחינוך ולהשכלה אינה מובנת מאליה ודורשת את קיומם של תנאים מוקדמים.‬

‫על-מנת לסייע ולקדם את סיכוייהם של צעירים בדיוק במקומות הללו, נוצר שיתוף הפעולה בין 'המרכז לתרבות הבדואית בנגב בישראל' ומתנדבי התכנית 'אחרי הלימודים'. במסגרת פרויקטים שיוזם 'המרכז היהודי בדואי בנגב' מגיעים אל הנגב למשך שנה מתנדבים מחו"ל ומהארץ. מתנדבים אלה מלמדים בבתי ספר ברהט, נותנים שיעורי עזר לתלמידות ולתלמידים באנגלית ויוזמים פעילויות תרבות ופנאי. מהתנדבות זו יוצאים שני הצדדים מורווחים בהיבטים רבים ומגוונים.‬

‫התלמידים והתלמידות המשתתפים בתכנית מתמודדים מדי יום עם מטלות שונות. ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה מהווה תנאי מקדים חשוב, אולם הישג זה אינו פשוט עבור צעירים אלו, משום שמדובר בשפה רביעית שעליהם לשלוט בה לצד עברית, ערבית בדיאלקטים שונים וערבית ספרותית. במסגרת הפרויקט רוכשים המתנדבים מישראל, גרמניה ומארצות רבות נוספות המלמדים ברהט, ניסיון וחוויות חשובות אותם הם לוקחים עימם חזרה לחיי השגרה שלהם. ההתמודדות עם תרבות שונה בקרב הקהילות הבדואיות משנה את תפיסתם לגבי שאלות של זהות ושייכות. חוויות דומות רוכשים באמצעות המפגש גם התלמידות והתלמידים בני רהט.‬

‫הדינמיקות הבין תרבותיות חווים משתתפי התכנית בכל פעם מחדש. בשלב זה מתקיים הפרויקט רק ברהט, אולם אנו מקווים שפרויקט פיילוט זה של 'אחרי הלימודים' יוכל להפוך בהמשך לתכנית בהיקף מלא.‬


במסגרת הפרויקט 'אחרי הלימודים' של 'המרכז הבדואי יהודי בנגב' מעבירים מתנדבים צעירים שיעורי עזר באנגלית בבתי ספר ברהט. בנוסף מציעים המתנדבים לאחר שעות הלימודים גם קורסי ספורט, מוזיקה, ציור, כמו גם בתחומי יצירה אחרים. בין ה-1 במאי 2011 ועד ה-30 בספטמבר 2012 תמומן שהות של מתנדב אחד מגרמניה. שותף לתכנית הוא 'ארגון אות הכפרה והשלום' (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste).‬