קהילה עכשיו? קונספט לקהילה בישראל ובגרמניה

מעורבות חברתית ופוליטית באה בחיי היומיום לכדי ביטוי במגוון דרכים. בישראל, כמו בגרמניה, נוצרות בכך אפשרויות חדשות לפרויקטים Bottom-Up, כמו גם יוזמות ודיציפלינות רבים עבור ארגונים עצמאיים. 'קהילה עכשיו?' מצטרף לטרנד העולמי, תוך חיפוש אחר תמרון יצירתי: האם יכול עיצוב לתפקד כשחקן פוליטי, ביחוד כשהמטרה הנה לעודד השתתפות? אילו תפקידים ממלאים בכך רשתות מקומיות וצורות של שיתוף פעולה יצירתיות? ואילו הזדמנויות נוצרות כאן במיוחד לחילופין בין-תרבותיים?
 
במה שנקרא  Living Labs, מעבדים בתהליך בינתחומי, סטודנטיות וסטודנטים, אזרחיות ואזרחים מסורים, מומחות ומומחים, כמו גם קהילות מקומיות בישראל וגרמניה, קונספטים לחילופין שכונתיים וליצירת רשתות קשר. הם בוחנים כלים בנקודת ההשקה שבין אופני השתתפות אנלוגיים ודיגיטליים ומקשרים בכך, הן את החברה האזרחים עם טכנולוגיה, והן את ישראל עם גרמניה. ההתמקדות היא כאן בשאלות הגדולות ובביטויין בחיי היומיום הקטנים והקרונקרטיים: מה צריכים המקומיים? ולמי הם רוצים להעביר את המסר, וכיצד? בנייתה של קהילה הופך בכך לצורה חדשנית של יצוג בין-מדינתי, אולם לא פחות מכך, גם לפלטפורמה עליה נבנות לאורך תקופת הפרויקט ומעבר לה, רשתות קשר משותפות ברות קיימא. זאת משום שלמה שנוצר כאן ברמה המקומית וגם ברמה הדיגיטלית, צריכות להיות השפעות קונקרטיות ארוכות טווח על התנדבות, הבנה ומעורבות פוליטית.

"קהילה עכשיו?" הוא פרויקט שכונתי של החברה הגרמנית למחקר ותאוריה של העיצוב (Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und -forschung (DGTF) e.V) בברלין, בשיתוף עם בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב, בירושלים. בתקופה שבין ה-1 במאי, 2013 וה-29 בפברואר, 2016 מעבדים מדעניות ומדענים צעירים מגרמניה ומישראל בצוותים משותפים, יחד עם ארגונים מקומיים שותפים, גישות חדשות לשיתוף פעולה בין שתי המדינות ברמת הקהילה. השלב הראשון של הפרויקט (2013-2015) הושלם עם כנס בינלאומי שכלל סיכומים, סדנאות, טיולים שכונתיים, מעורבות ותערוכה, כמו גם הפרסום של "קהילה עכשיו?". תוצאותיהם של שיתופי פעולה נוספים יוצגו בברלין ובירושלים בהקשרים שונים.