greenXchange 2015 - תכנית ישראלית-גרמנית לפתרונות ברי קיימא למומחות ומומחים צעירים

איכות הסביבה וקיימות היו והנן מילות מפתח חשובות בתכנון של עבודות תשתית ואספקה - בכל מקום בעולם, כולל בגרמניה וישראל. האתגרים משתנים במידה מסויימת ממקום למקום, אולם החשיבות נבנית בנקודות השקה, בתצפיות ארוכות טווח ובהחלפה של ידע. המשתתפות והמשתתפים הישראליים והגרמניים בתכנית greenXchange של השנה יתחילו מכאן: אילו לקחים ומסקנות חדשות ניתן ללמוד מהפרויקטים שהוקמו בישראל בשנה הקודמת, ואילו פתרונות לאתגרים חדשים ניתן לפתח? העברת הידע נוגעת גם לצוות עצמו: משתתפות ומשתתפים מהשנה הקודמת, שגם פיתחו את התכנית של השנה, מביאים את נסיונם למפגשים עם המשתתפות והמשתתפים החדשים. אלה מצידם מביאים נקודת מבט מבחוץ ורעיונות טריים משלהם. שני ההיבטים חשובים - הן לתהליך הגיבוש כקבוצת עבודה והן לפיתוח של פרויקטים חדשים בשטח.

תכנית הביקור בישראל כוללת סיורים במתקני אספקה חשובים, במכוני מחקר וביוזמות סביבתיות. בנוסף יתקיימו מפגשים עם נשות ואנשי מפתח במשרדי איכות הסביבה והחוץ הממשלתיים. החילופין המתאפשר כאן מהווה רקע חשוב לשלב הבא: ניתוח ובדיקה של הפרויקטים שכבר החלו במסגרת greenXchange ופיתוח חלופות ופרויקטים סביבתיים נוספים. לרעיונות הטובים ביותר שיהגו, יגובשו ויפותחו ע"י המשתתפות והמשתתפות יחד עם מיישמי התכנית, תהיה השפעה אף מעבר לכאן ועכשיו. שכן מעל גבי רשתות הקשר הירוקות שנוצרו, משתמשות הסטודנטיות והסטודנטים, כמו גם נשות ואנשי המקצוע הצעירים, בהמשך הפיתוח של greenXchange כפלטפורמה לפרויקטים רבים נוספים.

greenXchange הינה תכנית של ארגון קרן קיימת לישראל (קק"ל) בשיתוף עם Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. הפרויקט יתקיים בין ה-1 למאי וה -31 בדצמבר, ומציע ל-26 סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים ולנשות ואנשי מקצוע צעירים גרמניים וישראליים הזדמנויות רבות לעבודה בפרויקטים סביבתיים. תוצאות שיתוף הפעולה יתועדו ויוצגו באתר אינטרנט ובמדיה חברתית.