תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

תוכנית חילופין לנשות ואנשי מקצוע בנושא גיוון, מגדר, דמוקרטיה והקצנה

בפרויקט החילופין המדעי הזה המטרה היא להפגיש נשות ואנשי מקצוע על מנת לדון במציאות החיים של בנות ובני נוער, במערך המקצועי של עבודה עם בנות ובני נוער ובנושאים המרכזיים של המדיניות כלפי בנות ובני נוער בישראל ובגרמניה.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
16 סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית מישראל
14 נשות ואנשי מקצוע בתחום העבודה עם בנות ובני נוער מארגונים לא-ממשלתיים במדינת סקסוניה

תכני הפרויקט
משתתפות ומשתתפי הפרויקט הם עובדות ועובדים או מתנדבות ומתנדבים בארגונים לעבודה עם בנות ובני נוער, המתמקדים בחינוך לדמוקרטיה, בנושאי מגדר ובמניעת הקצנה. שתי נסיעות חילופין לסקסוניה ולדרום-ישראל יאפשרו הצצה אל הפרקטיקה של העבודה המקומית והצגה של מגוון הגישות הסוציאל-פוליטיות בתחום העבודה עם בנות ובני נוער. התוכנית תתמקד בנושאים כגון נערות ונערי רחוב, מניעת הקצנה, אלימות נוער, קידום מעורבות (פוליטית) של צעירות וצעירים וחיזוק כישורים דמוקרטיים, גיוון חברתי וכן התמודדות עם ביוגרפיות חינוכיות שנקטעו.

שיטות העבודה בפרויקט
בפרויקט החילופין מתוכננים הרצאות, דיונים, שיחות עם פוליטיקאים, פרקי זמן של עבודה מקצועית וביקורים בארגונים לא-ממשלתיים מקומיים, במטרה לחזק את פעולת הגומלין בין תיאוריה לפרקטיקה. התכנים ייקבעו לפי האינטרסים והאתגרים של משתתפות ומשתתפי הפרויקט ויהיו מכווני עשייה. נוסף על כך יושם דגש על רפלקסיה יומיומית על הדברים שנלמדו. צוותים גרמניים-ישראליים יתעדו את התוכנית בכתב ובתמונות.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט היא, מצד אחד, לאפשר השתלמות מקצועית, ומצד שני לספק למשתתפות ולמשתתפים ידע על המדינה האחרת על מנת שימסרו אותו הלאה בארגונים שבהם הם חברים. מלבד זאת בכוונת הארגונים והאוניברסיטאות המשתתפים ליצור מבנים לתוכניות חילופין עתידיות.
משתפים פעולה
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V.
המכללה האקדמית ספיר