מדריך הקומיקס תל אביב-ברלין

הצוות האחראי על מימוש הפרויקט הוא 'קולקטיב הקומיקס' - קבוצה המורכבת מאמני קומיקס, גרפיקאים ועורכים מתל אביב וברלין. קבוצה דו-תרבותית זו תבלה שבוע בכל אחת מהערים במסגרת שתי סדנאות אינטנסיביות. הסדנאות יאפשרו לאמנים לחקור את הערים, לאסוף חומרים ולהציג סקיצות ראשוניות. כמו כן, יכללו הסדנאות גם את 'סלון הקומיקס' - פלטפורמה לראיונות עם אישים מפורסמים המזוהים עם שתי הערים.

התוצר הסופי של הפרויקט יוצג במסגרת הנסיעה ב'אוטובוס הקומיקס', שיתור את העיר כספרייה נוסעת ויציג את המדריך בפני עוברים ושבים שיכולו לעלות לנסיעה באוטובוס. נסיעת אוטובוס מיוחדת זו תכלול גם את הנוכחות של של אישים מפורסמים שיובילו את נוסעי האוטובוס לאתרים האהובים עליהם בעיר.

הגוף המארגן

'המרכז הגרמני לתרבות האגדה' הוא גוף האחראי על הפקתם של פרויקטים שונים בתחומי הספרות, האמנות והתרבות כמו למשל 'ימי האגדות של ברלין' - Märchenland - פסטיבל האגדות הגדול בעולם. באמצעות הוצאתם לפועל של כ-1500 אירועים תרבותיים בשנה שואף המרכז לתרבות אגדות לקדם את ההבנה בין תרבויות שונות ולפעול למען החינוך התרבותי של כל שכבות האוכלוסיה.