חילופי חוקרות וחוקרים גרמניה-ישראל בנושא גיוון

16 מדעניות ומדענים צעירים מציבים לעצמם את הנושא 'גיוון' כמושא המחקר שלהם לקראת כתיבת העבודות לתואר שני או לעבודת הדוקטורט. גם הענין האישי בנושא חשוב לא פחות מהענין המחקרי. מגדר, מעמד חברתי, רקע תרבותי, חוויות של הגירה, השתייכות דתית - מה שמנקודת המבט המדעית הופך לנושא המחקר, מחייב התבוננות גם של החוקרים על עצמם, היכן הם מרגישים שייכים והיכן לא, איפה מסתיים האישי ואיפה מתחיל האחר.

הפרויקט 'חילופי חוקרות וחוקרים צעירים גרמניה-ישראל בנושא גיוון' מוקדש למטרה זו: 16 נשים וגברים צעירים מגרמניה וישראל מעבדים, במסגרת של קבוצות לימוד קטנות ובצוותי מחקר, היבטים חדשים של דו הקיום בחברות מגוונות. מהו האופן בו מדברים בשתי המדינות על גיוון, ברמה החברתית, המדעית והאישית? כיצד מעריכים אותו בכל אחד מן התחומים ובאיזה אופן מתמודדים עימו? מה הדומה והשונה בהיבט הזה בגרמניה ובישראל? הקבוצה עצמה משקפת במגוון הרחב של פרויקטי המחקר ורקעים אישיים את ההטרוגניות של החברות אותן היא חוקרת. גם התשובות עצמן יהיו מגוונות בהתאם.

על מנת לתמוך בתהליך, מתלווים צוותים מקצועיים למשתתפות ולמשתתפים הצעירים. אלה ישתתפו בשלבי הדיונים התיאורטיים המשותפים הנערכים במסגרת סדנאות מחקר בין תרבותיות, כמו גם במהלך ביקורי המחקר האמפירי שיערכו בתחום בגרמניה ובישראל. מצד אחד הדרך היא המטרה: ההשתקפות האינטנסיבית של תיאוריות ויישומן של שיטות, השוואה של תרבויות מדעיות, הפיתוח המקצועי האישי והמשותף, וייסודן של רשתות קשרים מדעיות כבסיס לבוגר בית ספר גרמני-ישראלי פוטנציאלי. מהצד השני מהוות התוצאות את מטרתו הברורה של העבודה בפרויקט בן השנתיים. הצוותים יפרסמו חוברת ויציגו לציבור כרזות מחקר משותפות בשתי האוניברסיטאות. בכך יוכלו המשתתפות והמשתתפים לתרום תרומה חשובה: כיצד פועל דו-הקיום במציאות של גיוון חברתי?

'חילופי חוקרות וחוקרים צעירים גרמניה וישראל בנושא גיוון' הוא פרויקט חילופין אקדמי בין קרן אוניברסיטת הילדסהיים ואוניברסיטת חיפה. הפרויקט יתקיים בתקופה שבין ה-1 ביולי, 2013 וה-30 ביוני, 2015. במהלכו יפתחו ויחקרו את נושא הגיוון 16 חוקרות וחוקרים צעירים מגרמניה ומישראל לעבודות התואר השני או הדוקטורט שלהם. התכנית תונחה על ידי צוות המלווה את הפרויקט, ותכלול סדנאות מחקר בין-תרבותיות מחקר ועבודת שטח בשתי המדינות. את התוצאות של הפרויקט, יסכמו המשתתפות והמשתתפים יחד בחוברת משותפת ובכרזות מחקר שיוצגו לציבור בשתי האוניברסיטאות.