תחום פעילות 2: חדשנות וטכנולוגיה

מסעו של העגור: חיבור ישראלי גרמני בחינוך לפיתוח בר קיימא

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
20 צוותי חינוך ומתנדבות ומתנדבים בחינוך הסביבתי
 
תכני הפרויקט
אילו גישות חינוכיות בגרמניה ובישראל עשויות להבטיח תוצאות? עם שאלה מרכזית זו יתמודדו המשתתפות והמשתתפים במהלך הפרויקט בבואם לרכוש ידע בשיטות חדשות מתחום החינוך לפיתוח בר קיימא (BNE). סביב העגורן כמקרה מבחן, הם יבררו ביחד באילו הקשרים סביבתיים, חברתיים, תרבותיים וכלכליים יש להכיר כדי להקנות חינוך סביבתי יעיל וכיצד ניתן לקרב את השמירה על הסביבה אל ליבו הציבור.

שיטות העבודה על הפרויקט

לצד סדנאות משותפות שיקיימו בגרמניה ובישראל, יתקשרו בניהם משתתפות ומשתתפי הפרויקט על גבי פלטפורמה מקוונת. כמו כן יערך אירוח הדדי בכל אחד מהארגונים השותפים ועבודה בצוותי טנדם גרמנים-ישראליים.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט היא פיתוח חומרים חינוכיים, בהם יוכלו משתתפותיו ומשתתפיו לעשות שימוש בבתי ספר ובסדנאות בשתי המדינות. לשם כך יפותחו שיטות ופתרונות סביב עקרון הקיימות (BNE). העבודה על החומרים תביא במקביל להגברת המודעות להקשרים גלובליים ולשמירה על הסביבה.

משתפים פעולה
Naturschutzjugend im NABU (NAJU) e.V מגרמניה
החברה להגנת הטבע מישראל