אקדמיה בקיץ 2010

גיוון בחברה: אתגרים לגרמניה ולישראל

בקורס בן העשרה ימים שהמתקיים באוניברסיטת קיל בקיץ 2010 השתתפו חוקרים ומתמחים ישראלים וגרמנים. הקורס מאפשר לאנשים אלה, אנשי מפתח ומנהיגים לעתיד, להיפגש ולקיים חילופין. הנושא על הפרק הוא התפתחויות חברתיות והאפשרות להתמודד עמן באופן קונסטרוקטיבי. התפתחויות אלו כמו גם אופני ההתמודדות עמן, מציבות בפני שתי המדינות אתגר גדול.

תהליכים שונים, כמו הגירה, מביאים לפלורליזציה של החברה. בני מיעוטים וקבוצות מעוטות יכולת דורשים אף הם שוויון הזדמנויות והכרה. כיצד ניתן לעמוד באתגרים אלה בעתיד ובו זמנית גם לזהות בהם הזדמנות? במהלך הקורס נבחנות שאלות אלה ביחס לחברות הישראלית והגרמנית באופן המאפשר הצגה מבוססת של המבנים החברתיים למשתתפים משתי הארצות. כל המשתתפים מביאים את הפרויקטים שלהם לדיון משותף. לצד הרצאות ודיונים יוצגו גם עיבודים של החומר למדיה. בסדנה שתתקיים, יילמדו גישות דמוקרטיות להתמודדות עם חברה מעורבת. הקבוצה תשתתף בערים קיל, ברלין ולובק בימי עיון ובדיונים עם אישים מתחומי התרבות, הפוליטיקה והתקשורת. הפרויקט מנוהל על ידי פרופ' ד"ר אוטה קליין מהמכון לסוציולוגיה באוניברסיטת קיל, בשיתוף עם ד"ר אמאל ג'מאל ופרופ' חנה הרצוג מהפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב. בתוך כך, מוקמת רשת קשרים בין חוקרות וחוקרים צעירים משתי המדינות, אשר בעתיד ימלאו תפקידים חשובים בחברה האזרחית, בפוליטיקה ובמחקר. בימים אלה נעשים מאמצים לארגן ב-2011 מפגש המשך בתל אביב, אשר יתרום לייצוב החילופין ולבנית תכניות משותפות.

הקורס מועבר בשפה האנגלית. מוזמנים להירשם אליו חוקרים צעירים, בעיקר דוקטורנטים אולם גם מאסטרנטים,  וכן חברים בארגונים חוץ ממשלתיים, הפעילים בפרויקטים העוסקים או שעסקו בסוגיות שאוזכרו למעלה. ההרשמה תיפתח בתחילת פברואר לאחר פרסום התכנית ברחבי גרמניה וישראל.