שכנים גלוקליים

שכונות מקומיות מחוברות בדרכים רבות עם העולם הגלובלי. הפרויקט 'שכנים גלוקאלים' מנסה לעמוד על משמעות החיבור הזה ולפענח את האופנים בהם יכולים אנשים המגיעים משכונות שונות ומרקע שונה להסתייע מהנסיון של זולתם. הפרויקט מתבצע על ידי המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית בחולון ו- Vereins Wagenhallen Kunstverein e.V משטוטגרט. במוקדם של מקרי המבחן הממוקמים בשכונת ג'סי כהן ובאיזור Nordbahnhof/Rosenstein נמצא המגוון הגדול ביותר האפשרי מבין המשתתפים: הם באים מתחומי החינוך, העבודה הסוציאלית, האומנות והתרבות. הם תושבות ותושבים או פעילות ופעילים בשכונה שלהם, או מייצגים מוסדות מקומיים.

המשותף לכולם הוא הרצון להתייחס לשכונתם כמקום של שיתוף והשתתפות לעצמם ועבור אחרים - ואלה האחרים חיים לא רק ברחוב הסמוך, אלא גם בעולם של גלובליזציה. חששות ובעיות קיימות פה כמו שם - כיצד נבדלים הם ומה יש להם במשותף? מה אנחנו יכולים ללמוד האחד מהשני וכיצד עשויים לשמש כהשראה הדדית? בסדנאות המתקיימות במהלך ביקורים הדדיים, מפתחים לעצמם המשתתפות והמשתתפים נקודות מבט חדשות ופתרונות יצירתיים למרחבים הציבוריים שאותם הם מייצגים: איזה ניסיון יש לשני הצדדים עם פעילות קהילתית, באילו פעילויות קבוצתיות וגישות אמנותיות טמון פוטנציאל הלמידה המירבי לקבוצה השניה? אילו תהליכים גלובליים משתקפים במקומי ולהיפך? המידע שנאסף על ידי שני הצדדים מעובד לעומק ויוצג בסופו של דבר במסד נתונים, אשר יהיה זמין לחברות ולחברי שתי הקהילות. התוצאות מניחות אבן דרך חשובה בדרך לתגליות ופרויקטים חדשים בשני הצדדים עם המבט לשיתוף פעולה ארוך טווח בין הרשויות המקומיות, תושבות ותושבי שתי השכונות, כמו גם בין מנהליו של הפרויקט.

'שכנים גלוקליים' הוא פרויקט שכונתי של המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית בחולון, בשיתוף פעולה עם Wagenhallen eV Kunstverein בשטוטגרט. בפרק הזמן שבין ה-1 בספטמבר, 2013 וה-31 באוגוסט, 2014 משתתפים בין כשישה עד שבעה צעירות וצעירים בגילאים 20 עד 40 משכונת ג'סי כהן ו-Nordnahnhof/Rosenstein בחילופין ובביקורים הדדיים בקהילות האחד של השני. בין המשתתפות והמשתתפים היו נציגים מהמוסדות מקומיים, כמו גם מתחומי האמנויות, העבודה סוציאלית והחינוך. אליהם הצטרפו פעילות ופעילים, כמו גם תושבות ותושבי השכונות. במסגרת הפעילות פותח במשותף מסד נתונים. בשנת 2015 ימשכו הביקורים ההדדיים של נשות ואנשי המקצוע, הפעם בדגש על הנושא 'משמעת'. המשך הפעילות מאפשר למצות את החוויות הספציפיות. בסופו של הפרויקט יתקיים כנס בינלאומי במרכז לאמנות דיגיטלית ותפורסם מקראה.