תחום פעילות 1: פוליטיקה וחברה

הכללה והדרה בעבודה סוציאלית עם בנות ובני נוער ובמערכות חברתיות

החברות המודרניות בישראל ובגרמניה הן הטרוגניות ורב-גוניות. עקב הרב-גוניות הזאת עולה השאלה – במיוחד בתחום העבודה הסוציאלית בכלל והעבודה עם בנות ובני נוער בפרט – כיצד אפשר להביא בחשבון את כל הפרטים המרכיבים את החברה ולהתייחס אליהם בכבוד. זאת השאלה שתעסיק את משתתפות ומשתתפי תוכנית החילופים, המתקיימת בסקסוניה תחתית ובדרום-ישראל.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
28 נשות ואנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית בכלל והעבודה עם בנות ובני נוער בפרט

תכני הפרויקט
כיצד אפשר בעצם לתפוס אנשים פרטיים על כל הייחוד, הצרכים, עולמות החיים והערכים שלהם? איך מתייחסים למי שרואים אותו כ״אחר״? מי מגדיר מהי הנורמה ומהי סטייה ממנה? אלו השאלות שיעסיקו את משתתפות ומשתתפי הפרויקט בנושא ״הכללה״, נשות ואנשי מקצוע ומתנדבות ומתנדבים מתחום העבודה הסוציאלית בכלל והעבודה עם בנות ובני נוער בפרט. שאלות אלו משמשות פתח לדיאלוג מרתק ברמות רבות, דיאלוג הנוגע בהתפתחויות חברתיות ופוליטיות אקטואליות. הוא יעסוק בבעיות מרכזיות אך יכלול גם דוגמאות למקרים של עבודה על מימושו של עולם מכליל.

שיטות העבודה בפרויקט
הפרויקט מפגיש בין נשות ואנשי מקצוע מגרמניה ומישראל, ראשית באזור בְּרֶמֶן ואחר כך בעיר שדרות שבדרום-ישראל. מלבד דיונים ומידע תיאורטי יהיה המרכיב המרכזי של התוכנית מבט על פרויקטים מצליחים בשטח. למשתתפות ולמשתתפים תינתן הזדמנות להיפגש ולדון עם פעילות ופעילים של כל מיני יוזמות. כך תהיה להם האפשרות לבחון את הפרקטיקה שלהם על רקע המצב במדינה האחרת, להעריך אותה מחדש ולהכניס בה שינויים במידת הצורך.

מטרות הפרויקט
מטרת הפרויקט היא, ראשית כל, לבחון את החברה והפוליטיקה בשתי המדינות ביחס למושג רחב של הכללה, ולפתח עמדה עצמית בנושא. הפרויקט מבקש לקדם את ההכללה של כל קבוצות החברה המקומית. המשתתפות והמשתתפים יהיו במובן זה אקטיביסטיות ואקטיביסטים בארגונים שבהם הם פעילות ופעילים וכן בשטח העבודה שלהם. תוכנית החילופים אינה מיועדת אפוא רק לתת חומר למחשבה, אלא אמורה – במיוחד על ידי הביקור בכל מיני מוסדות והדיאלוג עמם – להוביל גם למעורבות מקומית קונקרטית ולפיתוח פרויקטים מכלילים חדשים.
משתפים פעולה
המרכז לחינוך בְּרֶדבֶּק, בית הכנסים של מחוז אוֹסטֶרהוֹלְץ
מכללת ספיר, התוכנית למנהל ולמדיניות ציבורית

אוניברסיטת ברמן, המכון לחקר וללימודי דת