‫ברלין פוגשת את חיפה‬

‫כישורים רב-תרבותיים הינם מתכני הלימוד החשובים ביותר בלימודי עבודה סוציאלית, בעיקר עבור חברה מגוונת אתנית ופלורליסטית כמו זו הקיימת בישראל ובגרמניה. פרויקט שיתוף הפעולה בין המוסדות 'ברלין פוגשת את חיפה' המתקיים מאז שנת 2005, פותח בפני סטודנטיות וסטודנטים מהאוניברסיטאות המשתתפות אפשרויות חדשות, כמו למידה משותפת חוצת גבולות וקבלת פרספקטיבה בינלאומית על תחום העיסוק.‬

‫מה נחשב לגרמני ומה לישראלי? אילו קבוצות חברתיות וקונפליקטים מייחדים כל אחת מהחברות? מה נכלל בזיכרון הציבורי ומי מודר חברתית, פוליטית ותרבותית? שאלות מסוג זה מאפיינות את סדר היום המקצועי בעבודה סוציאלית בשתי המדינות. משתתפי הפרויקט בשנת 2009 / 2010  עיבדו תשובות אפשריות לשאלות אלה באמצעות דיאלוג שהתבצע במסגרת סדנאות משותפות בברלין ובישראל ובסמינרים נפרדים שבתוצאותיהם דנו באמצעות בשיחות ועידה בוידיאו. ההתמודדות עם הסוגיות אשר על סדר היום לא נותרה ברמה תאורטית בלבד. שתי פגישות בנות שמונה ימים כל אחת, פעם בברלין ופעם בחיפה, אפשרו העמקה של התובנות מתוך עבודה מקצועית מעשית במוסדות הסוציאלים השונים. פגישות אלה סיפקו הקשר מעשי, אשר שפך אור על ההיבט הגיאוגרפי, כמו גם על הפרקטיקה והתיאוריה של שני הצדדים.‬

‫במוקד הדיון הוצב לא רק האופן שבו נוצרות ומשתנות זהויות אינדיבידואליות וקולקטיביות, אלא גם הניסיון האישי בתהליך הלמידה. זה האחרון אינו חיצוני ונבדל מהעבודה הסוציאלית עצמה, אלא מהווה את אחת הדרישות למקצועיות. משקל חשוב נועד למפגשים עם ה"דומה" וה"אחר" בדיון, בין ברמה האישית ובין עם משתתפים אחרים, בעיקר בנוגע לחוויות היומיום במרכזים הסוציאליים ובארגוני זכרון והנצחה. ליצירה של בסיס איתן חשיבות עליונה בהכשרת המתמחים הצעירים לחיי מקצוע בחברת הגירה, בה תרבות הזיכרון מהווה סוגיה מרכזית. הנסיעות המשותפות הביאו להכרה החשובה בכך שנושא זה מהותי, הן להתמודדות עם העבר והן להתמודדות עם אתגרים בהווה. הפרויקט הביא בנוסף להקמתן של מספר מערכות קשרים חשובות לעבודה בינלאומית משותפת בעבודה סוציאלית. גם בהיבט זה מציעה 'חיפה פוגשת את ברלין' תרומה ייחודית.‬

בין אוקטובר 2009 וספטמבר 2010 השתתפו סטודנטים לתואר ראשון בבית הספר לעבודה סוציאלית של אוניברסיטת חיפה ושל 'האקדמיה אליס סלומון' בסמינר ייחודי משותף שנמשך שני סמסטרים. הסמינר מוצע משנת 2005 ומורכב מסדנאות משותפות, יחידות לימוד נפרדות ונסיעות הדדיות לצורך ביקורים במרכזים סוציאליים ומרכזי זכרון והנצחה.‬